Goed nieuws: Thea­ter­kerk Nes heeft haar deuren dankzij de versoe­pe­lingen weer geopend voor publiek. Wie de foto-expo­sitie Nachtwacht360 nog wil zien in Nes krijgt nu de kans. Tot en met zaterdag 24 juli is deze foto­gra­fi­sche repro­ductie van Rembrandts mees­ter­werk nog te bewon­deren in Thea­ter­kerk Nes.

Direc­teur Anke Bijlsma mocht zaterdag de deuren van de thea­ter­kerk einde­lijk weer openen. "We hebben naar dit moment toege­leefd. Ik ben hart­stikke blij dat mensen nu toch nog de gele­gen­heid krijgen om deze mooie tentoon­stel­ling te zien. Ik zie dit als een mooie afron­ding van een succesvol project.’"

De kaarten van mensen die al tickets hadden gekocht, zijn al omge­boekt. Anderen kunnen reser­veren via de website. Thea­ter­kerk Nes is geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 uur. Groepen kunnen op aanvraag ook op een andere dag in de thea­ter­kerk terecht.

Het team Thea­ter­kerk Nes is inmid­dels uitge­breid met nieuwe mensen, onder wie vijf jongeren uit Nes. Anke: "In het eerste weekend hebben we alleen maar posi­tieve enthou­si­aste mensen mogen ontvangen die ook nieuws­gierig waren naar de nieuwe evene­menten die na de zomer gepro­gram­meerd staan. Ook daar­voor worden al volop kaarten besteld."

Het publiek maakt ook dank­baar gebruik van de horeca, waar ze weer even gezellig napraten in Het Lokaal, waarin de schil­der­werken van Gerrit Breteler tentoon­ge­steld worden. Daarbij mag het lekkere biertje Kâld Kletske niet ontbreken en ook de nieuwe wijnen worden volop geproefd. "Al met al, heer­lijk om weer bezig te zijn en gasten te ontvangen."

Thea­ter­kerk Nes

Wies­terwei 2
9143 WJ Nes

Datum: tot en met zaterdag 24 juli 2021
Tijd: 11:00 tot 17:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie en het bestellen van tickets de website www.theaterkerknes.nl !