Lauwersland Online - Nationaal Coördinator Groningen geeft Heft in eigen Hand vervolg

Nationaal Coördinator Groningen geeft Heft in eigen Hand vervolg

200 woningeigenaren kunnen jaarlijks zelf hun huis versterken

De proef Heft in eigen Hand van Nationaal Coördinator Groningen, waarbij eigenaren zelf hun huis kunnen versterken, krijgt een vervolg. Jaarlijks krijgen 200 eigenaren de gelegenheid om als particulier opdrachtgever de versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen aan hun woning zelf uit te laten voeren. Vanaf 7 juli kunnen woningeigenaren zich aanmelden via de website van NCG. Toelating vindt plaats op volgorde van aanmelding.

NCG startte de proef Heft in eigen Hand in 2016. Vijftig particuliere woningeigenaren in het aardbevingsgebied kregen zelf de regie over de versterking van hun woning. Eventueel in combinatie met een verbouwing. De ervaringen waren positief en daarom gaat NCG door met de proef.

Ondersteuning van bouwbegeleider

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: “Met Heft in eigen Hand hebben eigenaren zelf de regie in handen. Deelnemers hoeven niet te wachten totdat hun dorp of buurt aan de beurt is. Eigenaren krijgen ondersteuning van een bouwbegeleider van NCG. Deze bouwbegeleider is onafhankelijk en werkt in opdracht van de bewoner. De bewoner kiest zelf een gekwalificeerd aannemingsbedrijf om de versterking en eventuele verbouwing uit te voeren.”

Voorwaarden voor deelname

Bewoners die willen deelnemen aan de proef moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden voor deelname zijn hetzelfde als bij de proef. Zo moet het pand binnen de 0,2 pga-contour van het aardbevingsgebied staan (KNMI-kaart 2015). Daarnaast moet de bewoner eigenaar zijn van het pand en versterkingsmaatregelen en eventueel verduurzamingswerkzaamheden aan zijn pand laten uitvoeren.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het schadeherstel en het aardbevingsbestendig maken van de huizen en gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied in de provincie. In de organisatie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

De Nationaal Coördinator Groningen valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Hij heeft rechtstreeks toegang tot de betrokken ministers en kan via de minister van Economische Zaken voorstellen doen aan de Ministerraad. De Nationaal Coördinator Groningen kan voorstellen doen voor de agenda van en deelnemen aan de vergaderingen van de betrokken onderraad voor de Ministerraad (REZIM), van Gedeputeerde Staten van Groningen en van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten om bijvoorbeeld het programma of de voortgang van het programma te bespreken.

In het instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen leest u meer over de bevoegdheden van de Nationaal Coördinator Groningen.

Medewerkers

De medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen werken voornamelijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de medewerkers werkt in Den Haag. De medewerkers ondersteunen de Nationaal Coördinator in zijn taken: het komen tot voorstellen voor, het bevorderen van en bijdragen aan de uitvoering en het bewaken en rapporteren over de voortgang van het programma ‘Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen’.

Bezoek voor meer informatie de website www.ncg.nl !

© Nationaal Coördinator Groningen