Lauwersland Online - Nationaal Park De Alde Feanen krijgt feedback van Marleen Brekelmans

Nationaal Park De Alde Feanen krijgt feedback van Marleen Brekelmans

Op maandag 10 april komen ruim vijftig toeris­ti­sche onder­ne­mers samen tijdens een netwerk­bij­een­komst in het bezoe­kers­cen­trum van Nati­o­naal Park De Alde Feanen. Marleen Brekel­mans van het reis­plat­form bijzonderplekje.nl komt de aanwe­zigen een spiegel voor­houden. Vooral qua online marke­ting is er volgens de zeer succes­volle blog­ster winst te behalen.

De 45-jarige Brekel­mans bezocht 76 landen en bereikt met haar plat­form maan­de­lijks 80.000 unieke bezoe­kers. Ze weet als geen ander hoe belang­rijk een goede online presen­tatie is. "Zodra ik op een website kom, krijg ik een beeld van een bedrijf en dat matched niet altijd met de werke­lijk­heid."

Brekel­mans heeft vorig jaar mee gedaan aan het Blog­ger­sevent dat het Nati­o­naal Park De Alde Feanen in samen­wer­king met ruim 30 onder­ne­mers heeft geor­ga­ni­seerd. Op 10 april deelt de blog­ster haar erva­ringen. "Waar liep zij in de voor­be­rei­dingen op internet tegen aan? Wat vond ze van het gebied en hoe heeft ze het weekend ervaren?" Brekel­mans deelt haar bevin­dingen aan de hand van concrete voor­beelden. Daar­naast geeft ze prak­ti­sche tips aan de onder­ne­mers en het nati­o­naal park om online beter te pres­teren.

Na de lezing van Brekel­mans start de folder­markt. Onder­ne­mers kunnen hun eigen mate­riaal ruilen met folders van andere onder­ne­mers. Zo kunnen eige­naren en mede­wer­kers van B&B’s, campings, hotels, restau­rants en bijvoor­beeld boot­ver­huur­ders hun gasten tijdens het toeris­ten­sei­zoen van 2017 opti­maal infor­meren.

Recre­a­tieve onder­ne­mers die het seizoen goed willen starten, zijn van harte welkom. De entree is gratis. Aanmelden is moge­lijk via de website www.np-aldefeanen.nl/9901/foldermarkt of stuur een e-mail naar info@rmtnof.nl.


Bezoe­kers­cen­trum Nati­o­naal Park De Alde Feanen
Koaidyk 8a
9264 TP Earne­wâld

Datum: maandag 10 april 2017
Tijd: 19:30 — 22:00 uur


Op de foto: Marleen Brekel­mans
Foto: © Tineke van der Eems