Lauwersland Online - Nationale Museumweek: het paardengraf in Ezinge

Nationale Museumweek: het paardengraf in Ezinge

Van 3 tot en met 9 april vindt dit jaar weer de Nati­o­nale Muse­um­week plaats. Dan staat Neder­land in het teken van onze muse­um­schatten, ons cultu­rele erfgoed.

In Museum Wier­den­land in Ezinge staat het paar­den­graf centraal, het pronk­stuk van het museum, één van de meest spec­ta­cu­laire vond­sten uit de Groninger arche­o­logie. Het graf, een dubbel paar­den­graf met hond, is afkom­stig uit de 8e eeuw en gevonden in de wierde de Bouwerd, direct achter het museum gelegen. De geleerden vragen zich nog steeds af waarom dit graf 2 paarden en ook nog een hond bevat.

In Museum Wier­den­land wordt op zaterdag 8 april en zondag 9 april een rond­lei­ding geor­ga­ni­seerd waarbij het beroemde en geheim­zin­nige paar­den­graf centraal staat. De deel­ne­mers worden meege­nomen in de wereld van wierden en terpen, met speciale aandacht voor het paar­den­graf.

Aan de hand van film­pjes en verhalen vertelt de gids over begra­fe­nis­ri­tu­elen in vroeger tijden en over de raad­sels waar het paar­den­graf ons voor stelt, maar ook over de feiten die wél bekend zijn. De rond­lei­ding kan van begin tot eind of gedeel­te­lijk worden gevolgd. Het bezoeken van de wierde en kerk behoort even­eens tot de moge­lijk­heden.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Datum: zaterdag 8 en zondag 9 april 2017
Tijd: 14:00 uur

Kosten: De rond­lei­ding is gratis, u betaalt alleen de regu­liere entree

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!