Lauwersland Online - Natuurwerkdag Hunzezone dit jaar speciaal voor singles

Natuurwerkdag Hunzezone dit jaar speciaal voor singles

Op zaterdag 5 november 2016 orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een Natuur­werkdag in de Hunze­zone.

Deze locatie biedt als enige in Neder­land een programma speciaal voor singles. Alleen­staanden krijgen de gele­gen­heid om in kleine groepjes of twee­tallen de handen uit de mouwen te steken en samen het natuur­ge­bied beter in te richten voor wande­laars en fiet­sers.

De Natuur­werkdag is een goede dag om op een onge­dwongen manier nieuwe mensen te leren kennen. Dating­site Relatieplanet.nl omarmt dit sympa­thieke idee en roept singles op om aan deze dag deel te nemen. De singles gaan onder andere aan de slag met het timmeren van bankjes en het snoeien van fruit­bomen en hagen.

De Hunzezone

is een kleine verborgen oase van rust en natuur in de stad Groningen en is eigendom van Het Groninger Land­schap. De slin­ge­rende restanten van het riviertje de Hunze liggen hier midden in een groot bedrij­ven­ter­rein vlak onder de rook van de stad Groningen.

Speciaal voor singles

De Natuur­werkdag is er voor iedereen. Zo zijn er acti­vi­teiten gericht op kinderen en is er dit jaar voor het eerst een acti­vi­teit voor singles. Deze dag in de Hunze­zone lijkt de orga­ni­se­rende partijen de ideale manier om elkaar op een onge­dwongen manier elkaar te ontmoeten.

Natuurwerkdag: de grootste vrijwilligersdag in het groen

Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuur­werkdag. In 2016 orga­ni­seert Land­schap­penNL de Natuur­werkdag voor de 16e keer op ruim 500 loca­ties door heel Neder­land. Het is gezond, leuk en gezellig om buiten aan het werk te gaan tijdens de grootste vrij­wil­li­gersdag in het groen; zagen, snoeien en meer. Op veel loca­ties worden speciale kinder­ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd, zodat het hele gezin kan meedoen.

Land­schap­penNL orga­ni­seert de Natuur­werkdag in samen­wer­king met de Land­schaps­be­heer­or­ga­ni­sa­ties, de Provin­ciale Land­schappen, Natuur­mo­nu­menten, Staats­bos­be­heer, Scou­ting Neder­land, A Rocha en wordt onder­steund door IVN en de Neder­landse Jeugd­bond voor Natuur­studie. De coör­di­natie in de provincie Groningen is in handen van Land­schaps­be­heer Groningen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.natuurwerkdag.nl/locatie/hunze-zone !