Natuur­werkdag in het Nati­o­naal Park Lauwersmeer

Op zaterdag 4 november is het Lande­lijke Natuur­werkdag. Ook in het Nati­o­naal Park Lauwersmeer orga­ni­seren Staats­bos­be­heer, Land­schaps­be­heer Groningen en IVN die dag een Natuur­werkdag.

Nati­o­naal Park Lauwersmeer is beroemd om zijn prach­tige orchi­dee­ën­velden. In voor­jaar en zomer bloeien hier duizenden orchi­deeën. Voor het behoud van deze zeld­zame planten is het nood­za­ke­lijk dat deze velden jaar­lijks gemaaid worden en dat het maaisel wordt afge­voerd.

De werk­zaam­heden bestaan uit het verwij­deren van het maaisel en mos met behulp van harken en hooi­vorken. Het maaisel moet vervol­gens afge­voerd worden. Daar­naast zal op een aantal plaatsen langs de randen van de velden de bosop­slag gesnoeid worden.

Lijkt het je heer­lijk om een dagje de natuur te helpen? Geef je dan snel op via www.natuurwerkdag.nl (optie Doe mee!, Land van Juffrouw Ali). Er is werk voor maxi­maal 50 personen.

Prak­ti­sche infor­matie

We verza­melen om 09:00 uur bij Acti­vi­tei­ten­cen­trum De Bosschuur aan De Rug 1 op Lauwersoog. De werk­zaam­heden eindigen om circa 15:30 uur. Voor thee/koffie en een lunch wordt gezorgd maar zorg zelf voor goede (regen)kleding, laarzen of ander stevig schoeisel.

De werk­zaam­heden zijn geschikt voor personen ouder dan 12 jaar. De werk­zaam­heden kunnen afge­te­kend worden als Maat­schap­pe­lijke Stage!