Lauwersland Online - Nibud: Kinderen nonchalanter met pinnen en pincode

maandag 7 januari 2019

Nibud: Kinderen noncha­lanter met pinnen en pincode

Meer kinderen pinnen zelf­standig, maar gaan minder veilig met hun pincode om dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit het Kinder­on­der­zoek 2018 van het Nati­o­naal Insti­tuut voor Budget­voor­lich­ting (Nibud). Zo is het percen­tage kinderen vanaf 10 jaar dat zelf­standig pint, gestegen van 17 naar 31 procent, maar het percen­tage dat de pincode uit het hoofd kent, is met 16 procent gedaald. Ouders weten boven­dien minder zeker of hun kind veilig pint. In 2013 wist nog 90 procent van hen dat niemand kon meekijken als hun kind pinde, nu is dat 72 procent. Het Nibud vindt dit een zorg­wek­kende ontwik­ke­ling. Veilig met geld kunnen omgaan is een vereiste voor het voor­komen van finan­ciële problemen.