Lauwersland Online - Nibud: Kwart van huishoudens weet niet of ze recht hebben op toeslagen

donderdag 18 april 2019

Nibud: Kwart van huis­hou­dens weet niet of ze recht hebben op toeslagen

Ruim een kwart (27 procent) van de huis­hou­dens weet niet of ze recht hebben op tege­moet­ko­mingen zoals toeslagen. Van de huis­hou­dens met een laag inkomen* weet 1 op de 6 dit niet. Huis­hou­dens met een wisse­lend inkomen weten minder goed dan huis­hou­dens met een vast inkomen of ze er recht op hebben. Huis­hou­dens die wel weten of ze in aanmer­king komen voor tege­moet­ko­mingen, komen makke­lijker rond. Dit blijkt uit het Nibud-onder­zoek Geld­zaken in de prak­tijk 2018-2019.