Lauwersland Online - Nieuw wandelpad vernoemd naar Simke Kloosterman

Nieuw wandelpad vernoemd naar Simke Kloosterman

Schrijf­ster en dichter Simke Kloos­terman heeft sinds woensdag 26 oktober een eigen wandelpad.

Het nieuwe pad in de Twize­ler­mieden ligt in het verlengde van het laar­zenpad langs de Bootsma Poel. "Op termijn zal zowel het pad langs de poel als het Simke­paad opge­nomen worden in het wandel­net­werk van Noord­oost Fryslân.", aldus wethouder Klaas Antuma.

Verbinding

De Simke Kloos­ter­manstich­ting is initi­a­tief­nemer voor het Simke­paad. Plaat­se­lijk Belang Twijzel, Staats­bos­be­heer en de gemeente Acht­kars­pelen hebben gezorgd voor de reali­satie. De toegang tot het Simke­paad ligt naast het bedrijf Pilat & Pilat in Twijzel en verbindt de Tsjer­ke­bu­orren met de Sansleat.

Het pad biedt de moge­lijk­heid voor een wande­ling rond het dorp in circa 45 minuten en ontsluit een gedeelte van de Twize­ler­mieden.

Op de foto: Burge­meester Gerben Gerbrandy (voor­zitter stich­ting Simke Kloos­terman), Anny Snijder (Plaat­se­lijk Belang Twijzel), Klaas Antuma (wethouder recre­atie en toerisme), Sietse Miedema en Gjerryt Hoekstra (boswachter Staats­bos­be­heer).

© Gemeente Acht­kars­pelen
Foto: © Binne-Louw Katsma