Lauwersland Online - Nieuw wandelpad vernoemd naar Simke Kloosterman

Nieuw wandelpad vernoemd naar Simke Kloosterman

Schrijfster en dichter Simke Kloosterman heeft sinds woensdag 26 oktober een eigen wandelpad.

Het nieuwe pad in de Twizelermieden ligt in het verlengde van het laarzenpad langs de Bootsma Poel. “Op termijn zal zowel het pad langs de poel als het Simkepaad opgenomen worden in het wandelnetwerk van Noordoost Fryslân.”, aldus wethouder Klaas Antuma.

Verbinding

De Simke Kloostermanstichting is initiatiefnemer voor het Simkepaad. Plaatselijk Belang Twijzel, Staatsbosbeheer en de gemeente Achtkarspelen hebben gezorgd voor de realisatie. De toegang tot het Simkepaad ligt naast het bedrijf Pilat & Pilat in Twijzel en verbindt de Tsjerkebuorren met de Sansleat.

Het pad biedt de mogelijkheid voor een wandeling rond het dorp in circa 45 minuten en ontsluit een gedeelte van de Twizelermieden.

Op de foto: Burgemeester Gerben Gerbrandy (voorzitter stichting Simke Kloosterman), Anny Snijder (Plaatselijk Belang Twijzel), Klaas Antuma (wethouder recreatie en toerisme), Sietse Miedema en Gjerryt Hoekstra (boswachter Staatsbosbeheer).

© Gemeente Achtkarspelen
Foto: © Binne-Louw Katsma