De werk­zaam­heden aan De Blink in het centrum van Uithuizen gaan een nieuwe fase in: vanaf 1 april start aannemer Avitec Infra & Milieu (voor­heen Hoornstra) met voor­be­rei­dende werk­zaam­heden bij de brug de Snik. Dit bete­kent dat de Snik vanaf 1 april ter plaatse van het Boter­diep gestremd wordt. De huidige duiker­brug wordt gesloopt en er wordt een nieuwe vaste brug gebouwd. Gemo­to­ri­seerd verkeer wordt omge­leid met borden en voor fiets- en voet­gan­gers wordt er een tijde­lijke brug over het Boter­diep aange­legd. De werk­zaam­heden duren tot medio november 2019.