Lauwersland Online - Nieuwe wandelroute: "Wandelen met het Reitdiepveer"

Nieuwe wandelroute: "Wandelen met het Reitdiepveer"

Op woensdag 3 mei om 16:00 uur over­han­digen de burge­meester Rinus Michels van Winsum en Bert Swart van Zuid­horn elkaar een deel van de nieuwe wandel­route: "Wandelen met het Reit­diep­veer". Aan boord van de veer­boot wordt de wande­ling daarmee symbo­lisch één geheel.

De wandel­route gaat van station Zuid­horn naar station Winsum. In de eendaagse wande­ling van plus­minus 20 kilo­meter, maar ook in de twee­daagse wande­ling van 32 kilo­meter, maakt de wande­laar kennis met de rust en stilte van het Groninger land­schap. Wierden, dorpen, middel­eeuwse kerken, slin­ge­rende sloten, oude dijkjes, verka­ve­lings­pa­tronen en koeien in de wei zijn de kenmerken; men weet zich in een eeuwenoud land­schap.

Lauwersland Online - Aduarderzijl

Aduar­der­zijl

In "Wandelen met het Reit­diep­veer" speelt de veer­dienst een centrale rol. Het fiets- en voet­veer is er om ook in de toekomst de wel zeer aantrek­ke­lijke gebieden Wester­kwar­tier en Hoge­land voor wande­laars, en overi­gens ook voor fiet­sers, met elkaar te verbinden.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.reitdiepveer.nl !