05-12-2013 — Matroos overleden na ongeval in de haven van Lauwersoog

LAUWERSLAND ONLINE - Matroos overleden na ongeval in de haven van Lauwersoog

In de haven van Lauwersoog is gister­avond een 43-jarige matroos van een uit Urk afkom­stig vissers­schip om het leven gekomen.

De uit de Fili­pijnen afkom­stige matroos zou helpen bij het afmeren maar gleed uit en belandde tussen wal en schip. Hij liep daarbij dusdanig ernstig letsel op dat hij onderweg naar het zieken­huis in de ambu­lance is over­leden.

De arbeids– en scheep­vaart­in­spectie doen onder­zoek.

© Politie