09-07-2015 — Politie deelt bekeuringen uit op projectweg N361

LAUWERSLAND ONLINE - Politie deelt bekeuringen uit op projectweg N361

Gister contro­leerde de politie het verkeer op de projectweg N361 tussen Ulrum en Lauwersoog.

Er werden twee bestuur­ders bekeurd voor het inhalen over de dubbele door­ge­trokken streep, één bestuurder werd bekeurd voor het over­schrijden van de maxi­mum­snel­heid, hij reed 122 km/uur in plaats van de aldaar geldende maxi­mum­snel­heid van 80 km/uur. Ook kregen twee bestuur­ders een waar­schu­wing voor hun snel­heid en één bestuurder kreeg een waar­schu­wing voor loslig­gende lading op zijn aanhanger.

Verkeersveiligheidsproject N361 Veilig

Tijdens het verkeers­vei­lig­heids­pro­ject N361 Veilig contro­leert de politie vaker op de weg tussen Groningen en Lauwersoog. Op deze weg gebeuren helaas regel­matig verkeers­on­ge­lukken. De Provincie Groningen is samen met de gemeenten De Marne, Winsum en Groningen, het Open­baar Minis­terie en de politie Noord-Neder­land gestart met het project N361 Veilig.

Lees alles over het project N361 Veilig "Hoe rijd jij van Wad tot Stad?" op www.361veilig.nl !

Bron: © www.politie.nl
Foto: © Lauwers­land Online