Jeroen van der Boom en Berget Lewis maken line-up Admiraliteitsdagen compleet

25-06-2016

LAUWERSLAND ONLINE - Jeroen van der Boom en Berget Lewis maken line-up Admiraliteitsdagen compleet

Jeroen van der Boom en Berget Lewis, DJ Steff da Campo en de band Beet­hoven maken de line-up van de Admi­ra­li­teits­dagen in het eerste weekend van september compleet.

Eerder werd al bekend­ge­maakt dat de Neder­landse rock­band Di-Rect zater­dag­avond 3 september op het podium in de histo­ri­sche binnen­stad van Dokkum zal staan. Danny de Munk vertolkt op de vrij­dag­avond de rol van admi­raal.

Jeroen van der Boom

Jeroen van der Boom is vooral bekend als Neder­lands­ta­lige zanger, tv-presen­tator en hij maakt onder­deel uit van de gele­gen­heids­for­matie De Toppers. Hij scoorde twee nummer 1-hits met "Jij bent zo" en "Eén wereld". Vorig jaar stond hij met het nummer "Mag ik dan bij jou" van Claudia de Breij in de hitlijsten. Komend seizoen staat Van der Boom voor het eerst in het theater met de voor­stel­ling "Jeroen van der Boom in Concert". Tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen is hij op de zater­dag­avond te zien.

Berget Lewis

Berget Lewis is uitge­roepen tot "beste zangeres van Neder­land". Als één van de vijf­lea­ding ladies van de "Ladies of Soul" knalt ze van de bühne met haar krach­tige stem­ge­luid. Ze staat tot ver over de grenzen met de bekendste artiesten op de grootste podia en beto­verde het publiek tijdens haar uiterst succes­volle thea­ter­tours . Ze schit­terde als Maria in het tele­vi­sie­spek­ta­kel­stuk "The Passion" en wordt alom geroemd als een vocaal feno­meen. Als gast­so­list treedt Berget Lewis tijdens de opening van de Admi­ra­li­teits­dagen op met Danny de Munk, aange­vuld door honderden muzi­kanten.

DJ Steff da Campo en Beethoven

DJ Steff da Campo treedt zater­dag­avond tussen de artiesten door op zodat er geen pauzes zijn. Met Steff da Campo wordt het gega­ran­deerd een avond vol feest. Hij wordt omschreven als één van meest veel­zij­dige, behen­dige en "exci­ting" DJ-talenten die Neder­land te bieden heeft. Ook de cover­band Beet­hoven staat op het podium tussen de tien­tallen authen­tieke schepen. Deze band met topmu­zi­kanten uit heel Neder­land speelt zowel de laatste hits als muziek uit de jaren ’80 en ’90.

Drie dagen maritiem avonturenpark

De Admi­ra­li­teits­dagen staan vooral bekend om de concerten met topar­tiesten bij het beroemde keer­punt van de Elfste­den­tocht, maar er is in het eerste weekend van september veel meer te doen. "Dokkum wordt tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen omge­to­verd tot één groot mari­tie­m­avon­tu­ren­park", aldus voor­zitter Jan Michiel van der Gang. "In en om de bolwerken kun je dansen, vliegen, roeien, springen of zweven. Reddings­de­mon­stra­ties, een sloe­pen­race, bungee-roeien of heli­kop­ter­vluchten waarbij lief­heb­bers eruit mogen springen: alle zintuigen worden geprik­keld."

Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Foto: © Marit Anker

Uitbundig Midzomerfeest bij jubilerend Café Hammingh

25-06-2016

LAUWERSLAND ONLINE - Uitbundig Midzomerfeest bij jubilerend Café Hammingh

In Garn­werd werd met een uitbundig Midzo­mer­feest gevierd dat Café Hammingh in 2016 180 jaar bestaat. In dit jubi­le­um­jaar zijn er in dat kader verschil­lende festi­vi­teiten waarvan de eerste op 1 mei, een Hout­bouldag, een groot succes was.

De belang­stel­ling voor het Midzo­mer­feest was groot. Dat de happe­ning tijdens deze klets­natte zomer gewoon buiten, en dat ook nog met een lekker tempe­ra­tuurtje, kon worden gevierd, was een echte opsteker. Ging het hele land niet al weken gebukt onder extreme plens- en hagel­buien, rukwinden en wind­hozen?

Op het terras met uitzicht op het Reit­diep verza­melden zich de gasten, waarvan velen zich in kostuums van weleer hadden gestoken. Echte dames in fraaie japonnen met chique hoeden, dienst­meiden in werk­kle­ding, mannen met petten, maar ook met stro­hoed en zelfs een hoge zijden gaven direct al een extra dimensie aan het feest. Op het terras maakte een varken aan het spit al duide­lijk dat de dorps­maal­tijd een uitbun­dige happe­ning zou worden. Dat werd ook onder­streept door de mede­wer­kers in de bedie­ning, die in fees­te­lijke japon­ne­tjes en stoere mannen­kle­ding waren gestoken.

Het bekende Garn­werdse "Lich­te­koor" onder leiding van Miranda Bolhuis met instru­men­tale onder­steu­ning van Harry Voornhout, bracht een potpourri aan nummers. Hoog­te­punt van hun optreden was de première van het Hammingh Jubi­le­um­lied, geschreven door de Garn­werder Kees Langejan op de melodie van het "Halle­lujah" van Leonard Cohen. In drie coupletten en met een pakkend refrein schiep hij daarin een sfeervol beeld van Café Hammingh, het dorp, het Reit­diep en de dijk. Het was dan ook niet zo vreemd dat het lied ook nog als afslui­ting van het optreden werd gezongen. Hierna was het tijd om te smullen van alle heer­lijk­heden van het buffet, vaak onder het genot van het jubi­le­um­bier "Slicht en Recht" van brou­werij Martinus uit "Stad" en met achter­grond­mu­ziek door Vrij­Jazzie.

Voor de mooiste outfit had Café Hammingh een prijs beschik­baar gesteld. Nadat de dames, die daar­voor wel in aanmer­king wilden komen, hun kostuums met de nodige flair op een geïm­pro­vi­seerde catwalk presen­teerden, conclu­deerde de jury, bestaand uit Rika Dijkstra en Janny de Weijs, dat de japon met hoed van Corrie Nooren toch wel de aller­mooiste was. Een zedig en hoog­ge­sloten robe van een soepele stof waar je toch nog wel een beetje door­heen kon kijken, met een tot de verbeel­ding spre­kende hoed, zorgden er voor dat de prijs voor haar was. Ze ontving uit handen van Margriet van der Spek het spik­splin­ter­nieuwe Café Hammingh bord­spel (in twee talen: Gronings en Neder­lands).

Vrij­Jazzie speelde nog lang de sterren van de hemel. Een van de leden van deze Eenrumse formatie is de in Garwerd wonende Hans van Reijs­woud. In de loop van het jaar zijn er nog meer acti­vi­teiten in het kader van het 180-jarig jubi­leum. Dat is op zaterdag 1 oktober, in samen­wer­king met Dorps­ver­e­ni­ging Garn­werd e.o. een expo­sitie en op vrijdag 30 december een spet­te­rend slot­feest.

Tekst: © Janny De Weijs
Foto: © Lauwers­land Online