Foodzoekers op Verhildersum

08-07-2016

LAUWERSLAND ONLINE - Foodzoekers op Verhildersum

Ontdekken hoe lekker en gezond voedsel wordt gemaakt, kan tijdens de speciale Food­zoe­kers-middagen op Land­goed Verhil­dersum in Leens.

Doe je laarzen aan want we gaan het weiland in. Wormen en andere kleine beestjes zoeken, koetje loeren, gras deter­mi­neren, aren tellen, aard­ap­pels rooien, toren­valk spotten, appels en peren verge­lijken, boter karnen, mosterd maken, graan malen. We gaan kijken, ruiken en proeven.

Alle­maal leuke en leer­zame acti­vi­teiten die kinderen samen met hun ouders kunnen doen tijdens speciale Food­zoe­kers-middagen!

Data en tijden

Woensdag 13 juli | 13:00 — 16:00 uur
Woensdag 20 juli | 13:00 — 16:00 uur
Woensdag 27 juli | 13:00 — 16:00 uur
Woensdag 3 augustus | 13:00 — 16:00 uur


Land­goed Verhil­dersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 — 571 430

Kosten: € 3,50 voor kinderen tot en met 12 jaar, volwas­senen betalen € 6,00. Kinderen kunnen deel­nemen onder bege­lei­ding van een volwas­sene.

Bezoek voor meer infor­matie en actuele tijden de website www.verhildersum.nl !


Over Landgoed Verhildersum

Op het Hoge­land, in het Noord­westen van de provincie Groningen, vlakbij het Lauwersmeer­ge­bied en de Waddenzee, ligt het dorp Leens. Deze prach­tige plek wordt omringt door oude bomen, einde­loze akkers, kron­ke­lende kanalen, wierden en borgen. Hier, aan de rand van het dorp, ligt Land­goed Verhil­dersum.

Deze wereld van geschie­denis en cultuur, 32 hectare groot, vertelt het verhaal van het 19e-eeuwse Hoge­land. Laat u verrassen en meenemen in een wande­ling door het verleden, over de aloude land­adel en nieuwe borg­be­wo­ners, de rijke boeren­stand en de arme land­ar­bei­ders. Kortom: van de vele facetten van de geschie­denis, die voor ieder iets moois verborgen houdt. Ontdek, alleen of met vrienden en/of familie, de verhalen en bijzon­der­heden van het verleden en laat ze tot leven komen op Land­goed Verhil­dersum.

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.