Inschrijving bungeeroeien van start gegaan

01-08-2016

LAUWERSLAND ONLINE - Inschrijving bungeeroeien van start gegaan

Stoere binken opgelet: de inschrij­ving voor het Bungeeroeien is van start gegaan! Op zaterdag 3 september vanaf 15:30 uur wordt er in Dokkum weer gestreden om de prach­tige bungeeroei-wissel­bo­kaal én de eeuwige roem.

Bungeeroeien is roeien in een sloep die met een bungee-elas­tiek aan het podium vastzit. Het team dat het verste komt, is de winnaar. Dit jaar vindt het bungeeroeien aan de voor­kant van het podium plaats. De speaker zal er samen met een DJ een mooi evene­ment van maken.

De inschrij­ving is op 22 juli van start gegaan. Er kunnen maxi­maal veer­tien teams meedoen en de teller staat al op acht. Maak met vrienden, vrien­dinnen, collega’s en/of buurt­ge­noten een team en geef je snel op. Een team bestaat uit maxi­maal 10 roeiers (m/v) plus een stuurman of -vrouw.

Als zich voldoende vrou­wen­teams opgeven, wordt daar een aparte compe­titie voor gemaakt. Degene aan het roer telt niet mee voor het "geslacht" van het totale team. Een vrou­wen­team met een man aan het roer telt dus als vrou­wen­team. Teams met zowel manne­lijke als vrou­we­lijke roeiers doen mee bij de mannen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Foto: © Nanne Nicolai