28-10-2016 — GroenLinks: Schandalig 90% proceskosten!

LAUWERSLAND ONLINE - GroenLinks: Schandalig 90% proceskosten!

"Vol verba­zing, maar eigen­lijk ook weer niet.", is de eerste reactie van Statenlid Hendri Meen­de­ring van Groen­Links op de bericht­ge­ving dat 90% van de kosten van de NAM bij de scha­de­af­han­de­ling zit in proces­kosten en slecht 10% in daad­wer­ke­lijk scha­de­her­stel.

Hoeveel persoon­lijk leed had voor­komen kunnen worden als het geld wel in herstel was gestoken in plaats van in jaren­lange proce­dures. Geen wonder dat veel betrok­kenen last hebben van gezond­heids­klachten. "Dit maakt mensen kapot."

Duide­lijk is dus dat er naast een afge­lopen donderdag gepre­sen­teerde rege­ling voor kleine schades veel meer moet gebeuren. De genoemde boven­grens van € 1.000,- voor kleine schades is veel te laag en moet fors omhoog. Daar­naast wil Groen­Links inzicht in de lang­lo­pende scha­de­ge­vallen en de hierbij beho­rende bedragen om ook hier keuzes te kunnen maken over hoe deze gevallen op korte termijn naar tevre­den­heid af te handelen.

© Groen­Links provincie Groningen