26-11-2016 — Leden GroenLinks Groningen willen kunnen stemmen op Liesbeth van Tongeren

LAUWERSLAND ONLINE - Leden GroenLinks Groningen willen kunnen stemmen op Liesbeth van Tongeren

De leden van Groen­Links in de provincie Groningen hebben zeer veel waar­de­ring voor de inzet van Tweede Kamerlid Lies­beth van Tongeren in onze provincie, vooral in het gaswin­nings- en aard­be­vings­dos­sier. Dit bleek zaterdag 26 november tijdens de Provin­ciale leden­ver­ga­de­ring van Groen­Links.

Teleur­stel­ling was er over het feit dat Van Tongeren niet voor­komt op de concept­kan­di­da­ten­lijst voor de Tweede Kamer­ver­kie­zingen in maart 2017. Ook het provin­ciaal bestuur van Groen­Links en de fractie in Provin­ciale Staten hadden graag gezien dat Lies­beth op de kandi­da­ten­lijst was geplaatst.

De leden zijn duide­lijk: Lies­beth van Tongeren verdient een verkies­bare plek op de kandi­da­ten­lijst. Het bestuur begrijpt deze oproep en heeft de leden nadruk­ke­lijk gewezen op het leden­re­fe­rendum over de kandi­da­ten­lijst waar ze hun voor­keur kunnen uitspreken.

Tussen 1 en 13 december kunnen alle Groen­Link­sers hun voor­keurs­volg­orde indienen via een speciale website. Op 15 december wordt de defi­ni­tieve lijst bekend­ge­maakt, waarna deze op het verkie­zings­con­gres van 17 december bekrach­tigd zal worden.

© Groen­Links provincie Groningen