NLdoet in het Nationaal Park Lauwersmeer

28-02-2017

LAUWERSLAND ONLINE - NLdoet in het Nationaal Park Lauwersmeer

Op zaterdag 11 maart orga­ni­seert Staats­bos­be­heer een "Werkdag in het Groen" in het Nati­o­naal Park Lauwersmeer.

Het zwerf­vuil langs wegen en paden in de omge­ving van het Acti­vi­tei­ten­cen­trum zal opge­ruimd worden en er zal gezaagd en gesnoeid worden in het bos rondom het Acti­vi­tei­ten­cen­trum zodat de paden weer goed toegan­ke­lijk zijn en er meer vari­atie in de bosranden ontstaat.

Uiter­aard zal er voldoende mate­riaal aanwezig zijn om plezierig en veilig te kunnen werken. Iedereen die het gebied een warm hart toedraagt is van harte welkom!

Deel­ne­mers dienen zelf voor water- en wind­dichte kleding en schoeisel (laarzen zijn erg handig!) te zorgen. De orga­ni­satie zorgt voor een start met koffie/thee en koek en een lunch tussen de middag. Na afloop staat de welver­diende soep klaar.


Acti­vi­tei­ten­cen­trum De Bosschuur
De Rug 1
9976 VT Lauwersoog

Datum: zaterdag 11 maart 2017
Tijd: 09:00 — 15:30 uur

Gaarne vooraf aanmelden bij Staats­bos­be­heer Lauwersmeer, tele­foon: 06 — 5123 0923 of per e-mail:  r.jong@staatsbosbeheer.nl.

Foto: © Lauwers­land Online