"Het Hogeland" is geboren

28-03-2017

LAUWERSLAND ONLINE - "Het Hogeland" is geboren

"Het Hoge­land" is de naam van de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat uit de samen­voe­ging van Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond. Dit hebben de vier burge­mees­ters zojuist bekend­ge­maakt.

De inwo­ners van de vier gemeenten konden hun stem uitbrengen op één van de drie namen die een onaf­han­ke­lijke selec­tie­com­missie gese­lec­teerd had: het Hoge­land, Hunsingo en Maren­land. De inwo­ners hebben massaal aan de oproep gehoor gegeven: er zijn 17.543 geldige stemmen uitge­bracht. Daarbij kreeg "Het Hoge­land" veruit de meeste stemmen: 71% ging naar deze naam.

Tijdens een pers­bij­een­komst onthulden de vier burge­mees­ters geza­men­lijk de naam van de nieuwe gemeente. Een fees­te­lijk moment waarbij de aanwe­zigen toostten op de defi­ni­tieve naam.

Burge­meester Marijke van Beek: "Ik vind het een hele passende naam. Ze hadden alle drie iets, maar 'Het Hoge­land' sluit het best aan bij de gevoe­lens van de inwo­ners. Niet voor niets is deze naam met kop en schou­ders verkozen boven de andere twee."© BMWE-gemeenten