Zaterdag 6 mei: Dag van de Garnaal

30-04-2017

LAUWERSLAND ONLINE - Zaterdag 6 mei: Dag van de Garnaal

Op Lauwersoog wordt op zaterdag 6 mei van 10:00 tot 17:00 uur de Dag van de Garnaal gehouden. Tijdens de Dag van de Garnaal, op het haven­ter­rein en in de visaf­slag, zijn er volop acti­vi­teiten voor jong en oud. Dit jaar pakt Stich­ting Promotie Lauwersoog opnieuw groots uit waarbij de promotie van de garnaal en de visserij centraal staan.

De hele dag is er van alles te zien, te horen, te proeven, te ervaren en te leren op het gebied van tradi­ti­o­nele en moderne (garnalen)visserij, aqua­cul­tuur en vrijwel de gehele mari­tieme sector. In 2015 trok de Dag van de Garnaal meer dan dertig­dui­zend bezoe­kers naar Lauwersoog, een topat­tractie in Noord-Neder­land. De stich­ting is bijzonder trots dat een zeer geva­ri­eerd programma is samen­ge­steld. Zaterdag 6 mei moet een dagje uit voor het hele gezin worden met voor elk wat wils!

Dit jaar is er enorm veel vari­atie op de haven van Lauwersoog. Zo is er een onge­kend grote braderie met meer dan 150 kramen. Ook is er een grote oldti­mer­show van nostal­gi­sche vracht­wa­gens en veel live muziek. In de visaf­slag is weer het tradi­ti­o­nele Santy­ko­ren­fes­tival met mede­wer­king van De Magellan Singers uit Delf­zijl, Het Zeemans­koor Lauwersoog, De Smok­ke­laars fan de Skans en De Wadden­wichter uit Pieter­buren.

Daar­naast zijn er vele schepen open­ge­steld voor bezich­ti­ging en kan er GRATIS een rond­vaart worden gemaakt op de Waddenzee aan boord van vele garna­len­kot­ters, de ZK4 en de sport­vis­boot M.S. Tender. Dona­teurs van de KNRM kunnen inschepen op de snelste redding­boten van Lauwersoog. De Dag van de Garnaal valt samen met de lande­lijke Redding­bootdag. In dit kader zal de KNRM ook een aantal demon­stra­ties geven met een "dren­ke­ling" in de haven.

Om de gezel­lige drukte op de markt even te ontwijken, kunt u voor de inwen­dige mens plaats­nemen op de aanwe­zige terrassen. De orga­ni­satie gaat ervan uit dat het mooi en zonnig weer wordt, maar ook met mindere weers­om­stan­dig­heden is een bezoek zeker de moeite waard. In de over­dekte ruimte van de Visaf­slag staan een zeer groot aantal stand­hou­ders. Fijn­proe­vers kunnen aldaar terecht voor diverse garnalen- en visproe­ve­rijen van alle soorten vis uit de Wadden- en Noordzee. Wie liever een gerookte harder, paling, vlam zalm of forel wil, wordt even­eens op zijn wenken bediend. Ook een demon­stratie garna­len­pellen ontbreekt niet. Naast vele nauti­sche acti­vi­teiten en visspe­ci­a­li­teiten zijn er demon­stra­ties van oude ambachten en gezel­lige klanken van een draai­orgel, terwijl voor de jeugd even­eens het nodige is te beleven.

Ook aan de kinderen is gedacht! Zo zijn er op het haven­ter­rein meer­dere spring­kus­sens. Ook is er voor de kinderen (ook voor ouderen) heel wat te bekijken zoals de model­boten of bij de demon­stra­ties van de KNRM en brand­weer Anjum. Ook een kijkje in Het Infor­matie Pavil­joen (HIP) is zeker de moeite waard! Daar­naast zijn er een echte zeemeermin en een levend stand­beeld op het haven­ter­rein te vinden.

Komt u met de auto? Volg dan de aanwij­zingen van de verkeers­be­ge­lei­ders op. Parkeer uw auto uitslui­tend in de aange­geven parkeer­vakken. Langs de wegen geldt een alge­meen parkeer­verbod. Dit geld ook voor de bezoe­kers van de Redding­bootdag van de KNRM. Gratis pendel­busjes rijden de hele dag van en naar de parkeer­plaatsen.


LAUWERSLAND ONLINE - Zaterdag 6 mei: Dag van de Garnaal


De Dag van de Garnaal wordt geor­ga­ni­seerd door Stich­ting Promotie Lauwersoog. Een derge­lijk evene­ment is alleen moge­lijk dankzij de steun van talloze spon­soren en vrij­wil­li­gers. De stich­ting wil dan ook alvast iedereen die een bijdrage levert om deze dag tot een succes maken harte­lijk bedanken.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.dagvandegarnaal.nl !

Foto's: © Jan Beets