Ruim dertigduizend bezoekers voor de Dag van de Garnaal

06-05-2017

LAUWERSLAND ONLINE - Ruim dertigduizend bezoekers voor de Dag van de Garnaal

De Dag van de Garnaal, die vandaag van 10:00 tot 17:00 uur werd gehouden op het haven­ter­rein en in de visaf­slag op Lauwersoog, is door ruim dertig­dui­zend bezoe­kers bezocht.

"Betere promotie kun je niet hebben.", was één van de vele posi­tieve reac­ties die op social media werd gegeven. De gigan­ti­sche voor­raden verse vis en garnalen ging snel over de toon­bank en raakten zelfs uitver­kocht. Een boven verwach­ting groot succes, dat was de conclusie van het bestuur van de Stich­ting Promotie Lauwersoog.

De offi­ciële opening werd gehouden op het grote podium in de visaf­slag. Na toespraken van onder anderen Peternel Looze, voor­zitter van de Stich­ting Promotie Lauwersoog, werd de vlag door de Zout­kamper Garna­len­ko­ningin Hille­chien Zuidersma rond 10:00 uur in top gehesen waarna iedereen kon genieten van alle acti­vi­teiten.

Lauwersoog en Zout­kamp zijn geza­men­lijk toon­aan­ge­vend in garna­len­aan­voer. Er is het afge­lopen jaar genoeg gebeurd in garna­len­land en ook voor de komende jaren staat er nog genoeg op stapel. Bedrei­gingen alom: gesloten gebieden op zee, aanland­plicht, wind­mo­len­parken, boor­plat­forms, kabels en gaslei­dingen enzo­voort, enzo­voort. De zee wordt steeds kleiner voor de visserman en die visserman wordt steeds vaker gezien als "verstoorder van het ecosys­teem op zee", wat een perti­nent onjuist beeld is.

Op de Dag van de Garnaal konden de vele bezoe­kers zelf zien, proeven en beleven; alles van de mari­tieme sector, en centraal de visserij, werd uit de kast gehaald. Zo kon men meevaren op diverse garna­len­kot­ters en de sport­vis­boot M.S. Tender, zelf verse garnalen kopen en natuur­lijk proeven… en dat werd volop gedaan. De verse vismarkt was onvoor­stel­baar in trek. Iedereen liet zich de gebakken schol­file goed smaken. Maar ook de garnalen, schar, kabel­jauw, kabel­jauw­file en haring waren bijna niet aan te slepen. De gehele dag werden er garnalen gepeld door mede­wer­kers van Visse­rij­mu­seum Zout­kamp.

Ook de Redding­bootdag van het KNRM-station op Lauwersoog trok onge­kende belang­stel­ling. Maar ook de braderie, shan­ty­ko­ren­fes­tival en rond­vaarten waren zeer in trek. Samen met nog vele andere acti­vi­teiten werd de Dag van de Garnaal een echt dagje uit voor het hele gezin!


LAUWERSLAND ONLINE - Ruim dertigduizend bezoekers voor de Dag van de Garnaal


De Stich­ting Promotie Lauwersoog spreekt over een onge­kend succes. "We hadden nooit verwacht dat er zoveel mensen naar de haven zouden komen. Gelukkig waren we goed voor­be­reid en verliep alles prima en zonder inci­denten." Ook de pendel­dienst van en naar de haven werd zeer goed beoor­deeld.

Een derge­lijk evene­ment is alleen moge­lijk dankzij de steun van talloze spon­soren en vrij­wil­li­gers. De stich­ting wil dan ook iedereen die een bijdrage heeft gele­verd om deze dag tot een succes maken harte­lijk bedanken.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.dagvandegarnaal.nl !

Foto's: © Jan Beets