Historische Dagen op Landgoed Verhildersum in Leens

13-07-2017

LAUWERSLAND ONLINE - Historische Dagen op Landgoed Verhildersum in Leens

Voel de magie van het verleden…

Op zaterdag 12 en zondag 13 augustus vinden op Land­goed Verhil­dersum in Leens de Histo­ri­sche Dagen plaats.

Weet u nog… vroeger… toen een bult hooi een fijne speel­plek was en een teil water en wat stokjes een wereld aan speel­mo­ge­lijk­heden bood? Je uren op straat speelde met kaai­bakjen, hinkelen, knik­keren en noem maar op. En als de kermis kwam, de woon­wa­gens bij het dorp een plekje zochten en de muziek de mensen trok. Als je dan door de lucht zweefde in  de zweef­molen… Heer­lijke nostal­gi­sche herin­ne­ringen die weer boven­komen tijdens de Histo­ri­sche Dagen op Land­goed Verhil­dersum in Leens.


LAUWERSLAND ONLINE - Historische Dagen op Landgoed Verhildersum in Leens

LAUWERSLAND ONLINE - Historische Dagen op Landgoed Verhildersum in Leens


De woon­wa­gens staan opge­steld, er is een draai­molen en een zweef­molen, de muziek van draai­orgel en accor­deon klinkt over het terrein en lach­spie­gels zorgen voor hila­ri­teit.

Rond het Arbei­ders­hoeske wordt hard gewerkt om de was op tijd aan kant te krijgen. Er wordt gekookt, gebreid, gesponnen en versteld. Wie stopt tegen­woordig de gaten in uw sokken? Vroeger werd er versteld en nog eens versteld. Tot het mate­riaal hele­maal op was. Het arbei­ders­gezin had het niet breed. Gelukkig hadden ze een commensaal(kostganger) en een groen­te­tuintje.

In het kanaal liggen diverse histo­ri­sche boten waarmee u een klein tochtje kunt maken en in de loophut, vlakbij het Arbei­ders­hoeske, wordt zondag­middag regel­matig Gronings­ta­lige poëzie voor­ge­dragen.

Bij de boer­derij is het een drukte van belang. In en rond de boer­derij zijn ambachts­lieden, zoals de blik­slager, de steen­houwer, smid en timmerman hard aan het werk. Ze demon­streren hun kunnen en vertellen er graag over. De timmerman laat zien hoe de tanden van een zaag gezet en geslepen worden door middel van zettangen en zaag­vijlen. Bekijk het ambacht van de ramen­zetter. Op zaterdag is de poppen­dokter aanwezig om zieke poppen en beren te helpen.

De inwen­dige mens wordt niet vergeten. Er zijn diverse plekken waar u kunt genieten van een heer­lijk kopje koffie, thee of fris met een lekker stuk appel­taart of tulband, een kop soep of vers gebakken brood, zo uit de grote brood­oven.

En proef van de vers gebakken vis of leer hoe de garnalen, de juweel­tjes uit de zee, met de hand gepeld worden. Een kunst die vroeger gewoon was, maar tegen­woordig door machines vervangen wordt. Maar er gaat niets boven zelf gepelde Groninger "genoat". De visbak­kers en pelsters van het Visse­rij­mu­seum van Zout­kamp vertellen u er graag over en laten u natuur­lijk proeven. Ook een heer­lijke pannen­koek van de mole­naars van molen Wilhel­mina zijn niet te versmaden. Met de opbreng­sten van deze producten steunt u ons erfgoed.

In de Muse­um­boer­derij is een keur aan kippen, kuiken­tjes, duiven en konijnen. En wie weet mag je ze even vast­houden en knuf­felen. Of doe mee aan het veren-raad­spel. In de tent voor de kinder­ac­ti­vi­teiten kunnen kinderen een mobile maken. De mini­a­tuur­trac­toren en -werk­tuigen zullen de kinderen zeker aanspreken. En natuur­lijk proberen ze even de zweef- en draai­molen en contro­leren hoe groot ze zijn in een van de lach­spie­gels.

Bezoek ook de expo­sitie "Wereld­lijke macht, Kerke­lijke pracht: verborgen Rijkdom".  Tijdens de Histo­ri­sche Dagen zal er regel­matig op de muziek­in­stru­menten in de expo­sitie gespeeld worden. Ook het secre­tai­re­orgel in de Borg zal deze dagen bespeeld worden. Stap even terug in de tijd en ervaar hoe de bewo­ners van de Borg in de 19e eeuw hier leefden. Maak kennis met het pas verworven portret van Edzard Jacob Tjarda van Star­ken­borgh (1657–1716). Vergeet ook niet de prach­tige expo­sitie "Gronings Erfgoud" in het Koets­huis.

Beide dagen is thea­ter­groep Aut&Tiek aanwezig met onder andere een giga-bellen­blaas, een "noti­tie­blokje", "EHBO", "acht­baan" en nog meer. Laat u verrassen…

Schapen drijven, ganzen hoeden en een roof­vo­gel­show laten de bijzon­dere samen­wer­king tussen mens en dier zien. Trac­toren, groot en klein, zijn op zaterdag te bewon­deren en zullen menig (jongens)hart sneller doen kloppen. Net als de dors­ma­chine, die op zaterdag voor veel gepuf en gepruttel zorgt.

Op zondag wordt een middel­eeuws kampe­ment opgezet, waar heer­lijk wordt gekookt, middel­eeuwse spel­le­tjes kunnen worden gespeeld en waar je kunt oefenen in boog­schieten en zwaard­vechten. Onont­beer­lijk voor een borg­be­woner in de middel­eeuwen. Zouden Edzard en zijn broers dit ook gedaan hebben?


LAUWERSLAND ONLINE - Historische Dagen op Landgoed Verhildersum in Leens

LAUWERSLAND ONLINE - Historische Dagen op Landgoed Verhildersum in Leens


De boeren­markt en de presen­tatie van diverse musea zijn zeker de moeite van een bezoekje waard. Deze vindt u op het voor­ter­rein van de Borg. Wandel dan door de prach­tige tuin met beelden van kunste­naar Eddy Roos en laat u verrassen door de heer­lijk geurende rozen. Neem even plaats in het tuin­huisje en laat de omge­ving op u inwerken.

In de boom­gaard kunt u veel te weten komen over oude fruit­rassen. Weet u nog, die heer­lijke suiker­peer? Of die lekkere appel­tjes? En wie weet waar de honing vandaan komt? De imker kan u er alles over vertellen.

Dus, wat let u… Kom op 12 en 13 augustus naar Land­goed Verhil­dersum in Leens en ervaar de kunst van het genieten!


Land­goed Verhil­dersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 — 571 430

Datum: zaterdag 12 en zondag 13 augustus 2017
Tijd: 10:30 — 17:00 uur
Kosten: Volwas­senen: € 8,50 | Kinderen van 6 t/m 12 jaar: € 2,00

Bezoek voor meer infor­matie de website www.verhildersum.nl !


Over Landgoed Verhildersum

Op het Hoge­land, in het Noord­westen van de provincie Groningen, vlakbij het Lauwersmeer­ge­bied en de Waddenzee, ligt het dorp Leens. Deze prach­tige plek wordt omringt door oude bomen, einde­loze akkers, kron­ke­lende kanalen, wierden en borgen. Hier, aan de rand van het dorp, ligt Land­goed Verhil­dersum.

Deze wereld van geschie­denis en cultuur, 32 hectare groot, vertelt het verhaal van het 19e-eeuwse Hoge­land. Laat u verrassen en meenemen in een wande­ling door het verleden, over de aloude land­adel en nieuwe borg­be­wo­ners, de rijke boeren­stand en de arme land­ar­bei­ders. Kortom: van de vele facetten van de geschie­denis, die voor ieder iets moois verborgen houdt. Ontdek, alleen of met vrienden en/of familie, de verhalen en bijzon­der­heden van het verleden en laat ze tot leven komen op Land­goed Verhil­dersum.

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.

Foto's: © Lauwers­land Online