Levend Ganzenbord bij Buitenplaats Reitdiep op Noorderhoogebrug

25-09-2017

LAUWERSLAND ONLINE - Levend Ganzenbord bij Buitenplaats Reitdiep op Noorderhoogebrug

Op zaterdag 7 oktober orga­ni­seert Het Groninger Land­schap de jeug­dex­cursie Levend Ganzen­bord bij Buiten­plaats Reit­diep op Noor­der­hoog­e­brug.

Ontdek hoeveel natuur er om je heen is! Je gooit met een dobbel­steen en gaat van de ene naar de andere opdracht. De opdrachten hangen op het hele terrein of bij slecht weer binnen in de Buiten­plaats. Je komt dus overal!


Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reit­diep
Wold­dijk 103
9738 AD Groningen

Datum: zaterdag 7 oktober 2017
Tijd: 14:00 — 16:00 uur

Kosten: deel­name is gratis en deze acti­vi­teit is geschikt voor alle leef­tijden

Het bezoe­kers­cen­trum biedt naast expo­si­ties en diverse acti­vi­teiten onder andere: een prach­tige film over het Reit­diep­ge­bied met Floortje Dessing en een leuke winkel met diverse streek­pro­ducten en wandel- en fiets­routes. Buiten is het een bees­ten­boel en er is een heuse tokkel­baan voor jong en oud.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap

Grote verschillen in favoriete occasion per regio

25-09-2017

LAUWERSLAND ONLINE - Grote verschillen in favoriete occasion per regio

Occa­si­on­ko­pers in Noord-Neder­land hebben voor­keur voor ruime stations en diesels. In het zuiden is de midi-SUV meer in trek. In de Rand­stad doen vooral de kleine auto’s en plug-in hybrides het goed. VWE onder­zocht welke occa­sions er favo­riet zijn per regio en daaruit blijkt dat er sterke regi­o­nale verschillen bestaan.

SUV’s zijn vooral in trek in het westen en het zuiden van het land. Koploper is de regio Oost­burg in Zeeuws-Vlaan­deren, waar van elke tien occa­sions die auto­be­drijven verkopen er één SUV is. In Zeeland willen occa­si­on­ko­pers vooral mini-SUV’s, zoals een Renault Captur. In Limburg zijn vooral de midi-SUV’s zoals een Nissan Qashqai popu­lair. In het midden van het land heeft men liever grote SUV’s zoals een BMW X5. In het noorden blijft de occa­si­on­koper daar­en­tegen trouw aan de meer tradi­ti­o­nele sedan of station. Maar dan wel één van een wat groter formaat. In Fries­land, Groningen en Drenthe is een kwart van de verkochte occa­sions een sedan of station. Kleine auto’s uit het A-segment zijn daar minder in trek, die worden meer in de Rand­stad verkocht. Met als koploper de regio Dord­recht, waar van elke vijf verkochte occa­sions er één uit het A-segment komt. Midi-MPV’s (bijv. Opel Zafira) blijken vooral popu­lair in Over­ijssel en de kop van Noord-Holland. De grootste MPV's worden juist meer verkocht in de Rand­stad. Cabrio's zijn het popu­lairst in het midden van het land, en ook wel in Zeeland. Koploper is het Gooi waar 4,5% van de occa­si­on­ver­kopen een cabrio betreft. In het noorden van het land zijn cabrio’s minder gewild. Kortom, iedere regio blijkt zo zijn eigen voor­keuren te hebben. Samen­stel­ling van huis­hou­dens, parkeer­ruimte, gereden afstanden en wegen spelen daarbij een belang­rijke rol.

Diesel of plug-in hybride

Ook verschillen de regio’s in de keuze van brand­stof­soorten. Gebruikte diesels zijn vooral in trek in de noor­de­lijke provin­cies. De vaak grotere afstanden zijn daar waar­schijn­lijk de reden voor. De regio Heeren­veen — De Fryske Marren is hierin koploper, waar het aandeel diesel 27% is van de occa­si­on­ver­kopen. In Zuid-Limburg is daar­en­tegen slechts 7% van de verkochte occa­sions een diesel. Hier speelt wellicht de nabij­heid van goed­ko­pere Belgi­sche benzine een rol. Midden-Limburg is juist weer de regio waar LPG-occa­sions het popu­lairst zijn. Ook in het noorden van het land worden LPG-auto’s nog rede­lijk verkocht, maar in de Rand­stad veel minder. Plug-in hybrides worden juist wel in de Rand­stad verkocht, en dan vooral in de regio’s Amsterdam en Den Haag. In lande­lijke gebieden zijn plug-ins minder popu­lair. Parti­cu­lieren kopen nog te weinig gebruikte elek­tri­sche auto’s om daar goede conclu­sies uit te trekken, maar de huidige cijfers laten zien dat deze in Zeeland en Limburg het meeste in trek zijn.

© VWE Auto­mo­tive

"Oetverkoop bie de buur’n" in Ulrum

20-09-2017

LAUWERSLAND ONLINE - "Oetverkoop bie de buur’n" in Ulrum

Ter gele­gen­heid van Burendag wordt in Ulrum op zaterdag 23 september van 10:30 tot 16:00 uur "Oetver­koop bie de buur'n" geor­ga­ni­seerd.

De Oetver­koop (schuur­ver­koop) is 2 jaar geleden voor de eerste keer geor­ga­ni­seerd door de buur­vrouwen Bertha en Afiena. Het was toen zo'n onver­wacht groot succes dat het weer wordt geor­ga­ni­seerd.

Overal in het dorp zijn er verkoop­punten waar meer dan 40 verko­pers hun twee­de­hands spullen en hobby­spullen te koop aanbieden. Buren werken daarbij vaak samen en dat levert leuke contacten én gezel­lig­heid op. Gast­vrij Ulrum nodigt u uit om gezellig te komen "buurten" en een kijkje te nemen en een koopje te scoren bij de verko­pers.

De verkoop­punten worden aange­geven op een plat­te­grond die gratis is af te halen op Trekweg 17, Leerweg 2, Singel 45 of Leen­sterweg 31.

Foto: © Lauwers­land Online

Vrijdag 29 september: Stiltemoment in de kerk van Zuurdijk

19-09-2017

LAUWERSLAND ONLINE - Vrijdag 29 september: Stiltemoment in de kerk van Zuurdijk

Op vrijdag 29 september zal in de kerk van Zuur­dijk het zesde en laatste Stil­te­mo­ment van dit seizoen plaats­vinden.

Ds. Tinus Gerrits uit Leens steekt om 16:00 uur een kaars aan, er wordt geïm­pro­vi­seerd op het geres­tau­reerde Rohl­fing­orgel, Tinus Gerrits zal een korte toelich­ting uitspreken, leest de psalm en dan is er stilte… Tot slot leest Hans Robertus de psalm in het Gronings.

De stil­te­mo­menten volgen de numme­ring van de psalmen. Er werd ooit begonnen met psalm 1. Op 29 september zal het stil­te­mo­ment in het teken staan van psalm 41. Peri Kim bespeelt het orgel en zal op de melodie van psalm 41 impro­vi­seren.

Bezoe­kers zijn van harte welkom om te luis­teren en de stilte mee te beleven. Een unieke gele­gen­heid om het orgel te horen en deze bijzon­dere kerk te zien.

De kerk is de komende maanden — bij goed weer — altijd open om te bezoeken!


Kerk Zuur­dijk
Hoofdweg 43
9966 VB Zuur­dijk

Datum: vrijdag 29 september 2017
Tijd: 16:00 — 17:00 uur

Kosten: de entree is gratis

Foto: © Lauwers­land Online