Organisaties op het Hogeland zoeken helpende handen tijdens NLdoet

08-03-2018

LAUWERSLAND ONLINE - Organisaties op het Hogeland zoeken helpende handen tijdens NLdoet

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart orga­ni­seert het Oranje Fonds de lande­lijke vrij­wil­li­gers­actie NLdoet. Op het Hoge­land — de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond — zijn er dit jaar meer dan 130 klussen aange­meld.

Het gaat om klussen bij onder andere sport­ver­e­ni­gingen, buurt­huizen, vere­ni­gingen van dorps­be­langen, zorg­in­stel­lingen, scholen, moes­tuinen en musea. Voor­beelden van klussen zijn: het schoon­maken van een buurt- of club­huis, helpen bij een high tea voor ouderen, opknappen van een school­plein of speel­tuin, zwerf­vuil ruimen in het dorp, verven van een jeugd­soos en bloem­bakken in de buurt voor­zien van voor­jaars­bloeiers. Klussen waar orga­ni­sa­ties zelf niet aan toe komen of te weinig eigen vrij­wil­li­gers voor hebben.

Wethouder Anne Marie Smits zal om 09:00 uur de NLdoet-actie in de gemeente De Marne openen bij DoeZoo Insek­ten­we­reld in Leens. Burge­meester Rinus Michels zal om 09:30 uur de NLdoet-actie in de gemeente Winsum openen bij voet­bal­ver­e­ni­ging Rood Zwart in Baflo.

Ontdek ook hoe leuk het is om samen met anderen een klus te klaren bij een vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­satie bij u in de buurt en doe mee! De aange­melde klussen zijn te vinden op www.nldoet.nl.

Het samen vrij­wil­li­gers­werk verrichten is leuk en inspi­re­rend en wordt door orga­ni­sa­ties erg gewaar­deerd!


Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt initi­a­tieven die Neder­land en het Cari­bi­sche deel van het Konink­rijk soci­aler maken. Het afge­lopen jaar onder­steunde het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initi­a­tieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.

Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nati­o­nale Post­code Loterij, de Neder­landse Loterij en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprich­ting het bescherm­paar van het Oranje Fonds.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.oranjefonds.nl !

© Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk De Marne & Winsum