"Tussen Kunst & Kist" op het kerkhof en de begraafplaats van Zuurdijk

31-05-2018

LAUWERSLAND ONLINE - "Tussen Kunst & Kist" op het kerkhof en de begraafplaats van Zuurdijk

Op zaterdag 2 juni start de "Week van de Begraaf­plaats" met dit jaar als thema "Tussen Kunst & Kist". Het kerkhof en de begraaf­plaats van Zuur­dijk doen mee aan deze lande­lijke mani­fes­tatie.

Op Zuur­dijk is aan de zuid­muur van de kerk het kunst­werk van Stanley Brouwn te bewon­deren, onder­deel van het project "Kunst op kerk­hoven" van de Stich­ting Oude Groninger Kerken (SOGK). Maar ook de steen van Armhoes Joapke en het bankje Tied holdt gain schoft, beide van Bertus Onder­water — De Schreef, zijn op het kerkhof te bewon­deren. Ook de bijzon­dere graf­mo­nu­menten op het kerkhof en de begraaf­plaats zijn de moeite van het bekijken waard.

Het kerkhof wordt door de SOGK beschouwd als één van de mooiste van hun bezit en vormt een heel bijzonder geheel met de begraaf­plaats van 1877 erachter. En vergeet daar ook het Liek­hoeske niet te bekijken. De begraaf­plaats­werk­groep van "Begraven op Suther­dicke" is op de begraaf­plaats aan het werk en de kerk is open.

Bezoek voor meer infor­matie over de "Week van de Begraaf­plaats" de website www.weekvandebegraafplaats.nl !


LAUWERSLAND ONLINE -


Kerk, kerkhof en begraaf­plaats van Zuur­dijk
Hoofdweg 43
9966 VB Zuur­dijk

Datum: zaterdag 2 juni 2018
Tijd: 10:00 — 16:00 uur

Foto's: © Lauwers­land Online

Vrijdag 25 mei: Stiltemoment in de kerk van Zuurdijk

16-05-2018

LAUWERSLAND ONLINE - Vrijdag 25 mei: Stiltemoment in de kerk van Zuurdijk

Op vrijdag 25 mei om 16:00 zal in de kerk van Zuur­dijk het eerste Stil­te­mo­ment van 2018 plaats­vinden.

Ds. Tinus Gerrits uit Leens steekt om 16:00 uur een kaars aan, er wordt geïm­pro­vi­seerd op het geres­tau­reerde Rohl­fing­orgel, Tinus Gerrits zal een korte toelich­ting uitspreken, leest de psalm en dan is er stilte… Tot slot leest Hans Robertus de psalm in het Gronings.

De stil­te­mo­menten volgen de numme­ring van de psalmen. Er werd ooit begonnen met psalm 1. Op 25 mei zal het stil­te­mo­ment in het teken staan van psalm 42. Peri Kim bespeelt het orgel en zal op de melodie van psalm 42 impro­vi­seren.

Bezoe­kers zijn van harte welkom om te luis­teren en de stilte mee te beleven. Een unieke gele­gen­heid om het orgel te horen en deze bijzon­dere kerk te zien.

De kerk is de komende maanden — bij goed weer — altijd open om te bezoeken!


Kerk Zuur­dijk
Hoofdweg 43
9966 VB Zuur­dijk

Datum: vrijdag 25 mei 2018
Tijd: 16:00 — 17:00 uur

Kosten: de entree is gratis

Foto: © Lauwers­land Online

Zangcoach Ellen Bakker organiseert Open Zangworkshop in Ternaard

16-05-2018

LAUWERSLAND ONLINE - Zangcoach Ellen Bakker organiseert Open Zangworkshop in Ternaard

Op zaterdag 26 mei orga­ni­seert zang­coach Ellen Bakker — voor iedereen die graag zingt — weer een Open Zang­work­shop in het BenThuis in Tern­aard.

De deel­ne­mers kunnen zich een hele middag laten onder­dom­pelen in vocale harmonie, klank­vor­ming, zang­spier­trai­ning en een hoop lol. Het resul­taat wordt opge­nomen zodat ook de achterban kan meege­nieten. Deel­ne­mers kunnen zich nog opgeven via www.ellenbakker.frl/openzangworkshops of 06 – 5393 3832.

Zingen is goed voor de gezond­heid, dus ook die krijgt een boost. Daarbij brengt de inspan­ning van een middag samen zingen na afloop een heer­lijke ontspan­ning teweeg, dus deel­ne­mers gaan altijd breed grijn­zend de deur uit.

Ellen Bakker is zang­coach, zangeres en work­shop­leider. Ze stond aan de wieg van de zang­car­ri­ères van onder anderen Roel van Velzen en Friese topta­lenten Theun Plan­tinga, Jelle B. en Folkert-Hans Tolsma. Ook bij de koren in de noor­de­lijke provin­cies is ze inmid­dels geen onbe­kende meer.


BenThuis Tern­aard
Nieuw­buurt 16
9145 RM Tern­aard

Datum: zaterdag 26 mei 2018
Tijd: 14:00 – 17:00 uur

Kosten: € 25,00 per persoon inclu­sief koffie/thee/taart
Aanmelden: via www.ellenbakker.frl of info@ellenbakker.com


Ellen Bakker

Ik ben zang­do­cente, vocal coach, work­shop­leider, zangeres en lief­hebber van mensen en allerlei soorten zang. Op mijn negende ontdekte ik mijn grote passie. Met zingen kon ik mensen raken, laten genieten, iets nieuws laten beleven. Vanaf mijn vijf­tiende wilde ik daar alles over leren wat ik te pakken kon krijgen. Op het conser­va­to­rium kwam daar het lesgeven bij. Eerst alleen omdat het moest, later omdat ik er mijn brood mee kon verdienen. Nog wat later omdat het het aller­leukste is om te doen.

Het moment waarop ik me reali­seerde hoe mooi het was om mijn kennis en kunde door te geven aan anderen, hoe veel inspi­ratie het mij gaf om anderen te laten groeien, zorgde voor een grote omme­keer in mijn leven. Ik had mijn drijf­veer gevonden.