Lauwersland Online - Nijjoar op Zuurdiek

Nijjoar op Zuurdiek

Ankom 1 jannewoari, nijjoarsdag 2018, kin we nkander weer njijoar òfwinnen ien kerk van Zuurdiek.

Kerstsfeer hangt nog ien kerk. Han Fidom bespeult t örgel en domie Klaas Pieterman staait op stoul. Grunneger dainst het as thema Laid van Sunt-Liudger (Psaalms & Gezangen 192).

Liudger is de apostel van ‘t Grunnegerlaand. Der binnen hier kerken, schoulen en parochies noar hom nuimd. En ons aigen Liudgerstichten.

Domie vertelt over zien levent en wie zingen ‘t laid van Liudger. Dainst begunt om 15:30 uur. Noa òfloop waarme, gekrude appeldrank mit nijjoarsroljes. Intree is vergees, mor der is wel n collecte bie deur.


Op nieuwjaarsdag 2018 wensen we elkaar een gelukkig nieuwjaar. In de kerk van Zuurdijk luiden we het nieuwe jaar in met een feestelijke Groninger dienst.

De kerstsfeer hangt nog in de kerk. Hans Fidom bespeelt het orgel en dominee Klaas Pieterman staat op de preekstoel. De Grunneger dainst heeft als thema Laid van Sunt-Liudger (Psalms & Gezangen 192).

Liudger is de apostel van het Groningerland. Er zijn hier kerken, scholen en parochies naar hem genomend. En onze eigen Liudgerstichting.

Dominee Pieterman vertelt over zijn leven en wij zingen zijn lied. De dienst begint om 15:30 uur. Na afloop is er warme gekruide appeldrank met nieuwjaarsrolletjes. Gratis toegang, maar wel een collecte om de kosten te dekken.


Kerk van Zuurdijk
Hoofdweg 43
9966 VB Zuurdijk

Datum: maandag 1 januari 2018
Tijd: 15:30 uur