Lauwersland Online - NK Fierljeppen voor de jeugd 2017

NK Fierl­jeppen voor de jeugd 2017

Vorig jaar reali­seerde de Ljep­pers­klub Buiten­post een nieuwe jeugd­schans en daarom kunnen ze nu het Neder­lands jeugd­kam­pi­oen­schap Fierl­jeppen 2017 orga­ni­seren.

Op de fierljep-accom­mo­datie in Buiten­post gaan op zaterdag 2 september om 14:00 uur de Friese Ljep­pers en de Hollandse Ljep­pers de strijd om het Neder­lands kampi­oen­schap met elkaar aan. Er wordt geljept (pols­stok­ver­springen) in 2 cate­go­rieën bij de jongens en de meisjes tot en met 10 jaar en de jongens en meisjes van 11 en 12 jaar.

Graag tot ziens op de fierl­jep­schansen van Buiten­post op Sport­park de Swadde aan de Jelting­alaan 80 in Buiten­post!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ljeppersklubbuitenpost.nl !

Lauwersland Online - NK Fierljeppen voor de jeugd 2017