Lauwersland Online - NLdoet in de Notoarestoen

NLdoet in de Notoarestoen

Elk jaar doen er meer vrij­wil­li­gers en -orga­ni­sa­ties mee aan de NLdoet-actie van het Oranje Fonds. In 2017 wordt deze lande­lijke vrij­wil­li­gers­actie geor­ga­ni­seerd op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart.

In de Noto­ares­toen aan het Ernstheem­sterpad in Eenrum gaat men dit jaar nest­kasten herstellen en aanvullen. Ook komen er vleer­mui­zen­kastjes en gaat men diverse planten zaaien die passen in het Arbo­retum. Het brug­getje zal worden opge­knapt, het bankje gaat in de olie en de wilgen zullen worden geknot. Als er een bult schelpen ligt, zullen ook op de reste­rende paden schelpen worden gelegd.

Je bent op zaterdag 11 maart vanaf 08:30 uur van harte welkom op deze speciale vrij­wil­li­ger­soch­tend. Kom gewoon langs, opgeven mag ook: info@arboretumeenrum.nl of bij Marjo­lein Akse, tele­foon: 0595 — 402 058.

Doe ook mee en word een dagje vrij­wil­liger bij Arbo­retum Noto­ares­toen in Eenrum.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.arboretumeenrum.nl !