In het kader van NLdoet - de grootste vrij­wil­li­gers­actie van Neder­land - gaan op zaterdag 29 mei vele vrij­wil­li­gers aan de slag in de Noto­ares­toen in Eenrum. Je bent welkom om voor één ochtend vrij­wil­liger te worden. Tijdens het werk in de tuin en tijdens de koffie­pauze is het goed moge­lijk om de onder­linge afstand van 1,5 meter te bewaren.

Samen maken wij de Noto­ares­toen mooier!

Dit jaar wordt een houten brug vervangen door een dam en daarom zijn er extra handen nodig voor het plaatsen van een drai­na­ge­buis en het verzet van grond. Er zijn schelpen besteld en deze moeten verdeeld worden over de paden. Ook worden de bankjes geschuurd en opnieuw in de verf gezet. En niet te vergeten: er zijn er lichte schoon­maak­werk­zaam­heden in en om het tuin­huis en bij de informatieborden.

Doe mee met NLdoet

Doe ook mee en ervaar hoe het is om vrij­wil­liger te zijn in de Noto­ares­toen. Tuin­ge­reed­schap, tuin­hand­schoenen, mond­kapjes en hygi­ë­ni­sche handgel zijn aanwezig, warme kleding en stevig schoeisel is wel een aanrader. Bij de koffie is er huis­ge­maakte taart van Yvonne Hoek­sema uit Eenrum.

Je bent vanaf 08:30 uur van harte welkom op deze speciale vrij­wil­li­ger­soch­tend. Aanmelden (niet nood­za­ke­lijk): info@arboretumeenrum.nl of 0595 – 492 058.

Noto­ares­toen | Arbo­retum Eenrum

Ernstheem­sterpad
9967 PV Eenrum

Datum: zaterdag 29 mei 2021
Tijd: van 08:30 tot 12:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.arboretumeenrum.nl !

Media: Impressie van de Noto­ares­toen in Eenrum
© Lauwers­land Online
Tekst: © Marjo­lein Akse