Okto­ber­maand Kin­der­maand in Domies Toen in Pieterburen

Lauwersland Online - Oktobermaand Kindermaand in Domies Toen in Pieterburen

Foto: © Pixabay

Al meer dan twintig jaar worden er in de maand oktober voor kin­deren van vier tot en met twaalf jaar acti­vi­teiten aan­ge­boden door kunst- en cul­tuur­or­ga­ni­sa­ties in de pro­vin­cies Gro­ningen en Drenthe. Ook dit jaar kunnen kin­deren op zater­dagen, zon­dagen en tij­dens de herfst­va­kantie in oktober mee­doen aan cre­a­tieve, uit­da­gende en soms zelfs span­nende programma’s.

Ook Domies Toen – de tuin van de dominee – in Pie­ter­buren doet dit jaar weer mee. Je kan daar de ver­borgen wereld van plant en dier ont­dekken. Voor vier- tot en met zes­ja­rigen is er op zondag 2 oktober het kabou­terpad: aan de hand van opdrachten ont­dekken wat er te zien, te ruiken en te voelen is. Kabou­ters wijzen de weg én zeggen wat je moet doen!

Reser­veren per e-mail is ver­plicht: kabouters@domiestoen.nl

Domies Toen
Hoofd­straat 76
9968 AG PIETERBUREN

Datum: zaterdag 2 oktober 2022
Tijd: 14:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie de web­site www.domiestoen.nl

Meer nieuws en activiteiten