Lauwersland Online - De onbekommerde Spreeuw - lezing in Buitenplaats Reitdiep

De onbekommerde Spreeuw — lezing in Buitenplaats Reitdiep

Het Groninger Land­schap orga­ni­seert op zondag 19 maart om 14:00 uur een lezing met als thema "De onbe­kom­merde Spreeuw" in Buiten­plaats Reit­diep.

De spreeuw is de vogel die vrouwen verleidt met een bloe­metje, die voet­bal­wed­strijden heeft gefloten en muziek van Mozart heeft gecom­po­neerd. Het gezel­lig­heids­dier dat in enorme zwermen door de lucht buitelt. De vogel die altijd neuriet en zingt. De onbe­kom­merde flie­re­fluiter, het zonnetje uit huis.

De spreeuw is zo'n bijzonder dier, je kunt er een boek over schrijven… en dat is precies wat Koos Dijk­ster­huis heeft gedaan.

[hr]

Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reit­diep
Wold­dijk 103
9738 AD Groningen

Datum: zondag 19 maart 2017
Tijd: 14:00 — 15:00 uur
Kosten: Bescher­mers € 3,00 | Niet-bescher­mers € 4,00
De kaart­ver­koop is bij de ingang van de zaal.

Het bezoe­kers­cen­trum biedt naast expo­si­ties en diverse acti­vi­teiten onder andere: een prach­tige film over het Reit­diep­ge­bied met Floortje Dessing en een leuke winkel met diverse streek­pro­ducten en wandel- en fiets­routes. Buiten is het een bees­ten­boel en er is een heuse tokkel­baan voor jong en oud.

[hr]

Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto: © Geert-Job Sevink
© Het Groninger Land­schap