Auto­schade Dijksterhuis

Edama 51 | 9981 ND | Uithuizen
Tele­foon­nummer: 0595 - 426 303

Auto­schade? Dan bent u bij Auto­schade Dijk­ster­huis in Uithuizen op het juiste adres.

Een deuk of erger? Niet getreurd! Wij repa­reren uw schade snel, goed en vakkundig. Natuur­lijk met vervan­gend vervoer voor de hele duur van de repa­ratie. Zo blijft u mobiel en kunnen wij uw voer­tuig perfect herstellen. Heeft u schade? Kom gerust langs, wij helpen u graag. Kwali­teit met de service van vroeger!

• Uitste­kende service met verzor­ging van de complete afhan­de­ling met uw verzekering
• Garantie op de uitge­voerde werkzaamheden
• Gratis vervan­gend vervoer tijdens de werk­zaam­heden aan uw auto
• Wij herstellen en doen de gehele scha­de­af­wik­ke­ling voor elke verzekeringsmaatschappij!

Wij hebben het FOCWA 4 jaar Garan­tie­be­wijs. Dit wordt uitslui­tend verstrekt door FOCWA Euro­ga­rant­be­drijven. Deze scha­de­her­stel­be­drijven zijn erkend door de Stich­ting FOCWA Garan­tie­fonds. Dat is belang­rijk, met name als het gaat om vakman­schap, service en snelheid.

Het FOCWA 4 jaar Garan­tie­be­wijs is opge­steld in samen­wer­king met de ANWB en voldoet aan de normen van de inter­na­ti­o­nale orga­ni­satie AIRC Asso­ci­a­tion Inter­na­ti­o­nale des Répe­ra­teurs en Carros­serie. Focwa bedrijven houden zich aan alle wette­lijke eisen op gebied van Arbo­zorg en Milieu.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.jdautoschade.nl !