Café bij JP

Jakob en Petra Dijksterhuis

Hoofd­straat Oost 27 | 9981 AG | Uithuizen
Tele­foon­nummer: 0595 - 854 372

Aan de Hoofd­straat Oost in het winkel­cen­trum van Uithuizen vindt je Café bij JP : een klein­schalig, infor­meel en laag­drem­pelig restau­rant en café waar je terecht­kunt voor een lunch, koffie met gebak, een (h)eerlijke maal­tijd én een drankje.

In het restau­rant serveren wij alle­daagse gerechten en aan de bar in het café kun je genieten van een drankje en diverse snacks. Ook nodigen wij af en toe een leuke live­band uit.

Het restau­rant is toegan­ke­lijk voor alle leef­tijden. Voor het café geldt een mini­mum­leef­tijd van 21 jaar.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.cafebij-jp.nl !