De Horizon - slapen in hutten

Haven 32 | 9977 RZ | Molenrij / Kloosterburen
Tele­foon­nummer: 06 - 5328 8866

Slapen in de stilte van het Hoge­land, op een plek waar het nog echt donker is. De Horizon – slapen in hutten – in Molenrij (Noord­west Groningen), is zo’n bijzon­dere plek.

Je slaapt je in een hut – klein of groot – en je kookt je eigen potje of gaat smullen in één van de bijzon­dere restau­rants in de omgeving.

De Waddenzee, Neder­lands mooiste natuur­ge­bied en Unesco werel­derf­goed ligt bijna in de achter­tuin. De reflectie van de zee zorgt voor impo­sante wolken­par­tijen en heel bijzonder licht over het landschap.

“Wij verwel­komen u graag om het bijzon­dere van Stad en Omme­land van Groningen te ontdekken én te beleven. Het Hoge­land van Groningen is vaak bezongen, beschreven, geschil­derd en gefo­to­gra­feerd. Het oorspron­ke­lijke fasci­neert, het is genieten met de wind door je haren.”

Een jaar­lijks terug­ke­rende gast omschreef het zo:

Lang­zaam lees ik het land. De Kerk­to­rens. Twee in Kloos­ter­buren, Eenrum het groen op de kop, Ulrum. In de verte lopen de koeien, op het melken aan. Fietspad naar Leens. Het voelt als reizen, door de tijd, hier is niets veran­derd, hooguit de gewassen. Fiets­paden, ver weg van auto’s. Als de slin­ge­rende geheimen, die oude tijd en het nieuwe verbinden. Die weten van wat was en komen zal … (Hems Zwier)

Bezoek voor meer infor­matie de website www.dehorizonmolenrij.nl !