Lauwersland Online - Drukkerij Hekkema - Zuidhorn

Druk­kerij Hekkema

Praam 2 | 9801 MN | Zuidhorn
Tele­foon: 0594 - 529 117

Druk­kerij Hekkema – onder­deel van Grafisch Centrum Reiding – bestaat sinds 1917 en is geves­tigd aan de Praam 2 in Zuidhorn.

"Goed druk­werk leveren: dat is onze moti­vatie! We houden daarbij enthou­siast de tradi­ties van ons vak hoog. Ons werk laat zien dat we er plezier in hebben om een goed product te maken. De flexi­bi­li­teit van een kleine orga­ni­satie is onze kracht. Directe betrok­ken­heid met onze rela­ties en producten maakt Druk­kerij Hekkema tot een uitste­kende partner!"

De weke­lijkse uitgave van het adver­ten­tie­blad "Zaken die uw aandacht vragen" is al sinds 1940 één van de pijlers van de drukkerij.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.drukkerijhekkema.nl !