Groe­ne­veld Kozijnen

De Riet 19 | 9843 AR | Grijpskerk
Tele­foon: 0594 - 697 544

Groe­ne­veld Kozijnen in Grijpskerk is uw totaal­le­ve­ran­cier als het gaat om kunst­stof- en alumi­nium kozijnen. Met een jaren­lange erva­ring in "het kunst­stof" kunt u vertrouwen op een goed en onder­bouwd advies.

Onze producten zijn mooi, zeer isole­rend en van hoge kwali­teit. Dat wordt dan ook nog gecom­bi­neerd met onze scherpe prijzen, een goed advies en veel erva­ring in het kunst­stof. Wij leveren aan aannemer en parti­cu­lier. Samen met onze 6 nette monteurs kunnen wij ook een complete montage verzorgen.

Omdat wij met meer­dere merken werken, hebben we altijd een product dat past bij uw woning, van klas­siek tot modern. Tevens hebben wij als speci­a­li­teit het leveren van kunst­stof wind­veren, boei­delen en rabat­delen etc.

DE REGIO IS ONZE SHOWROOM!

Welover­wogen hebben wij de keuze gemaakt om niet te werken vanuit dure show­rooms. Misschien wel Groningse nuch­ter­heid… maar wij hebben gewoon een kantoor aan huis. Op het indu­strie­ter­rein in Grijpskerk hebben wij een opslag- en verkoop­ruimte waar we op afspraak alle wensen en moge­lijk­heden onder het genot van een kop koffie kunnen demon­streren. Ook nemen we vaak bij de klant aan huis tijdens het voor­tra­ject alles heel uitge­breid door want je kan het tenslotte maar 1 keer goed doen… Daar­naast is de regio waarin we werk­zaam zijn onze show­room: op deze manier weet u als klant precies wat u krijgt en houden wij de kosten zo laag als mogelijk.

Geïn­te­res­seerd? Bel 0594 – 697 544 of mail naar info@groeneveldkozijnen.nl voor een GRATIS en geheel vrij­blij­vende prijsopgave.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groeneveldkozijnen.nl !