KNOL | Acces­soires & Onderdelen

Valge 12 | 9965 PG | Leens
Tele­foon­nummer: 0595 - 571 423

KNOL | Acces­soires & Onder­delen in Leens biedt u een breed assor­ti­ment aan elektro- en huis­houd­ge­re­la­teerde acces­soires en onder­delen, zoals led-lampen, kabels en snoeren, stek­kers, batte­rijen, schoon­maak­mid­delen, stof­zui­ger­zakken, computer- en tele­foon­ac­ces­soires enzovoorts.

KNOL is partner van WeCycle. Uw inge­le­verde elek­tri­sche appa­raten en lampen (E-waste) laten wij opti­maal recy­clen. Zo behouden we grond­stoffen en komen scha­de­lijke stoffen niet in het milieu terecht.

Het inle­veren van E-waste is altijd gratis !!!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.knol-leens !