Motor-Noord

Valge 12 | 9965 PG | Leens
Tele­foon­nummer: 0595 - 571 423

Motor-Noord heeft in de show­room een wisse­lende en ruime voor­raad motoren en quads van diverse merken. Tevens kunt u er terecht voor smeer­mid­delen, acces­soires en onderdelen.

De werk­plaats beschikt over de juiste gereed­schappen om onder­houd en repa­ratie vakkundig en goed uit te kunnen voeren zodat u met een vertrouwd gevoel de weg op kunt. Daar­naast beschikken wij over een haal- en brengservice.

Motor-Noord is RDW erkend.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.motor-noord.nl !