Ton Meden­dorp tuinmachines

Edama 49 | 9981 ND | Uithuizen
Tele­foon: 0595 - 433 609

Het bedrijf van Ton Meden­dorp is al meer dan 25 jaar de speci­a­list in de regio als het gaat om de verkoop, repa­ratie en onder­houd van bos-, park- of tuinmachines.

Het bedrijf van Ton staat bekend om z’n flexi­bi­li­teit en het meedenken met de klant. Hun assor­ti­ment is zeer compleet en bestaat uit alle grote merken. Husq­varna en John Deere zijn twee bekende merken waar men speci­a­list in is te noemen. Niet alleen qua verkoop om u naar het juiste product te bege­leiden maar zeker ook voor repa­ratie en onderhoud.

Ton Meden­dorp beschikt over een zeer goed uitge­ruste werk­plaats waar zowel parti­cu­lieren als bedrijven of gemeenten terecht­kunnen. Wanneer er onder­houd moet worden gepleegd, kunnen machines worden gehaald en gebracht. Repa­ra­ties kunnen op zeer korte termijn worden uitge­voerd. Voor niet dage­lijkse werk­zaam­heden kunt u terecht op hun afde­ling verhuur, van ketting­zaag tot tuin­frees. Deze machines kunnen per dag of per dagdeel worden gehuurd.

Meer weten of eens kennis­maken? Ga maar eens langs bij Ton Meden­dorp tuin­ma­chines aan de Edama 49 op bedrij­ven­ter­rein Edama tussen Uithuizen en Uithui­zer­meeden, tele­foon: 0595 – 433 609 of kijk op www.tonmedendorp.nl. U bent van harte welkom!

Ton Meden­dorp tuin­ma­chines: meer dan alleen een bonnetje na de koop …