Lauwersland Online - Onderzoek naar gecrashte B17 bommenwerper in de Dollard

Onderzoek naar gecrashte B17 bommenwerper in de Dollard

In december 1943 is een bommen­werper, type Vickers Wellington, neer­ge­stort in de Dollard. Aan boord waren vier Ameri­kaanse beman­nings­leden. Drie personen zijn gevonden, de vierde persoon zit naar alle waar­schijn­lijk­heid nog in het wrak. Hier wordt momen­teel onder­zoek naar gedaan. Het wrak ligt in het gedeelte van de Dollard dat in eigendom is van Het Groninger Land­schap.

Het Ameri­kaanse minis­terie van Defensie heeft samen met de Neder­landse Lucht­macht en Marine het gebied bezocht om een indruk te krijgen van de terrein­ge­steld­heid. Komend voor­jaar wordt er met een vaar­tuig met diep­gang van slechts 40 centi­meter gevaren op de vermoe­de­lijke locatie van het wrak. Dit Ameri­kaanse vaar­tuig is uitge­rust met een soort metaal­de­tector die tot 8 meter onder water kan waar­nemen. Mocht het vlieg­tuig worden gede­tec­teerd dan worden plannen gemaakt om het in een later stadium te bergen.

Aan de rand van de Dollard, in het gehucht Fiemel, stond zwaar geschut om Emden te beschermen. Moge­lijk is het vlieg­tuig door één van deze kanonnen naar beneden gehaald.


Lauwersland Online - Onderzoek naar gecrashte B17 bommenwerper in de Dollard


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap