Lauwersland Online - Open Dag praktijk Braennegard in Wehe - den Hoorn

Open Dag praktijk Braennegård in Wehe — den Hoorn

Op zaterdag 1 april van 10:00 tot 17:00 uur orga­ni­seert prak­tijk Braen­ne­gård in Wehe — den Hoorn een Open Dag. U bent van harte welkom!

Brenda Meijer, Manueel Prak­ti­zijn® en Regis­ter­the­ra­peut BCZ®, geeft u infor­matie over de alter­na­tieve manuele thera­pieën die zij in haar prak­tijk Braen­ne­gård aanbiedt:

• Druk­pun­ten­mas­sage — Shiatsu
• Zweedse massa­ge­the­rapie
• Voet­re­flex­zo­ne­the­rapie
• Oora­cu­punc­tuur
• Oorkaars­the­rapie

De consulten komen meestal voor vergoe­ding uit uw aanvul­lende zorg­ver­ze­ke­ring in aanmer­king. Raad­pleeg de vergoe­din­gen­lijst op www.braennegard.nl/index.php/praktijk.

Het minis­terie van Gezond­heids­zorg in Japan heeft Shiatsu als volgt gede­fi­ni­eerd:

"Therapie, die druk met duimen en hand­palmen toepast op bepaalde punten van het lichaam, onre­gel­ma­tig­heden corri­geert, gezond­heid onder­houdt en verbe­tert, bijdraagt tot het verlichten van diverse ziekten (diverse pijnen, stress, ontre­geld­heden in het zenuw­stelsel, etc.) en de zelf­ge­ne­zende werking van het orga­nisme acti­veert. HEEFT GEEN BIJWERKINGEN."

Een breed scala aan klachten worden met deze alter­na­tieve manuele thera­pieën behan­deld, zoals:

• nek-, schouder- en (lage)rugklachten
• hormo­nale klachten (menstru­atie, over­gang) en emoti­o­nele onba­lans
• stress, hoge bloed­druk en hoofd­pijn
• oorklachten, suizen, ooront­ste­king
• aller­gieën en hooi­koorts
• fibro­my­algie en reuma­ti­sche klachten
• pijn bij chro­ni­sche aandoe­ningen
• werk­ge­re­la­teerde klachten, zoals burn-out, RSI, carpale tunnel­syn­droom, frozen shoulder
• allerlei andere vaak onbe­grepen klachten

Japanse Yoga — Meridiaanstrekkingen Makko Ho

Op maan­dagen zijn er Makko Ho lessen in de prak­tijk­ruimte. In kleine groepen oefent u de 6 meri­di­aan­s­trek­kingen uit de bewe­gings­leer van de Shiatsu voor de onder­steu­ning van uw natuur­lijke balans. Zie ook de facebook­pa­gina www.facebook.com/MakkoHoMeridiaanstrekkingen.

Zechsal Magnesium

Cliënten van Braen­ne­gård krijgen 10% korting in de webshop van Zechsal. U ontvangt de kortings­code als u bij Braen­ne­gård onder behan­de­ling bent. Inschrijf­for­mu­lieren zijn op de open dag aanwezig.

Braen­ne­gård bestaat trou­wens precies 2 jaar! U wordt daarom ontvangen met koffie/thee en een Zweedse lekkernij. Er is gele­gen­heid tot het stellen van vragen en brochures zijn aanwezig.

Voor afspraken kunt u bellen met 06 — 2208 9489 of mailen naar braennegard@ziggo.nl. Bezoek voor meer infor­matie de website www.braennegard.nl !


Prak­tijk Braen­ne­gård
Mernaweg 71
9964 AR Wehe — den Hoorn

Datum: zaterdag 1 april 2017
Tijd: 10:00 — 17:00 uur