De Eenrumer orga­nist Dirk Mole­naar geeft - in het kader van "Kerk in het Dorp" - op de zater­dagen 17 juli en 7 augustus orgel­con­certen op het Lohman-orgel uit 1817 in de Lauren­ti­us­kerk in Eenrum.

Mole­naar zal werk spelen van onder meer Swee­linck, Walther, Knecht en Dubois. Ook zal hij eigen werk ten gehore brengen. Er staat werk van Jan Pieters­zoon Swee­linck (1562-1621) op het programma vanwege het feit dat het dit jaar vier­hon­derd jaar geleden is dat deze beroemde Amster­damse orga­nist, compo­nist en lesgever over­leed. Swee­linck had zelfs leer­lingen uit Duits­land en Denemarken.

Orga­nist Dirk Molenaar

Dirk Mole­naar is sinds 1979 de vaste bespeler van het Lohman-orgel - dat 28 regis­ters heeft - in de Lauren­ti­us­kerk in Eenrum. Het was het eerste grotere instru­ment wat de familie Lohman - afkom­stig uit Ostfries­land - heeft gemaakt.

Kerk in het Dorp

"Kerk in het Dorp" is een initi­a­tief om de kerken van Eenrum, Den Andel en Wester­nie­land open en levend te houden. De kerken zijn van zich­zelf al erg mooi maar zijn vaak ook nog voor­zien van een bijzonder en oud instru­ment dat meestal goed onder­houden is.

Lauren­ti­us­kerk

Kerkpad 1
9967 RL Eenrum

Datum: zaterdag 17 juli en zaterdag 7 augustus
Tijd: 12:30 uur
Kosten: de toegang is gratis maar uw vrij­wil­lige bijdrage is zeer welkom

Bezoek voor meer infor­matie de website www.kerkinhetdorp.nl !

Media: © Lauwers­land Online
Tekst: Marjo­lein Akse