Lauwersland Online - Ouderenraad De Marne viert 25-jarig jubileum

Ouderenraad De Marne viert 25-jarig jubileum

De Ouderenraad De Marne vierde afgelopen zaterdag haar 25-jarig jubileum. Op 14 oktober 1992 is het convenant getekend.

Al 25 jaar vormen de leden van de Ouderenraad in de gemeente De Marne een actief netwerk en adviseren zij het college van B&W. Tijdens de vergadering van de raad is het college aangeschoven om dit te vieren met koffie, gebak en bloemen.

De Ouderenraad De Marne is een vrijwilligersorganisatie die de gemeente De Marne gevraagd en ongevraagd adviseert over het ouderenbeleid en de uitvoering hiervan. De raad pakt actief signalen op vanuit de samenleving en benadert onderwerpen die aan de orde zijn in breder perspectief dan individuele belangenbehartiging. De raad werkt vanuit een positief kritische en resultaatgerichte houding.


Lauwersland Online - Ouderenraad De Marne viert 25-jarig jubileum


Wegwijs in de Zorg

Op woensdag 25 oktober organiseert de Ouderenraad De Marne een voorlichtingsmarkt Wegwijs in de Zorg in de sporthal in Leens.

© Gemeente De Marne