Het is bijna zover: de viering van het Trijntje Soldaat­s­fes­tival dat tijdens het week­einde van 15 en 16 september in Ezinge plaats­vindt. De beste vertel­lers uit Neder­land en België komen naar Ezinge om de verhalen te vertellen die Trijntje Soldaats in de periode van 1800 tot 1804 verhaalde aan kinderen in Ezinge. Eén van die kinderen, Gerrit Jan Arends, schreef ze op in een schriftje. Het waren er zeven­tien, waarvan er één, het zestiende, niet was voltooid. Achteraf bleken het de eerste opge­te­kende Neder­landse sprookjes te zijn die nog werden opge­schreven voordat de Gebroe­ders Grimm en Andersen hun sprookjes opte­kenden.