Lauwersland Online - Petra uit Eenrum wint 100.000 euro in VriendenLoterij Bingo

maandag 11 januari 2021

Petra uit Eenrum wint 100.000 euro in Vrien­den­Lo­terij Bingo

Een grote verras­sing voor Petra uit Eenrum. Zij heeft in de weke­lijkse Bingo­trek­king van Vrien­den­Lo­terij Bingo een bedrag van 100.000 euro gewonnen. Dennis van der Geest - ambas­sa­deur van de Vrien­den­Lo­terij - bracht onlangs het fees­te­lijke nieuws via een videogesprek.

Petra (53) weet wel raad met haar geld­prijs: "Ik wil heel graag nieuwe meubels, want die van mij zijn echt aan vervan­ging toe!"

Uitrei­king op televisie

De uitrei­king aan Petra uit Eenrum is zondag 17 januari te zien in Vrien­den­Lo­terij De Winnaars.

Win-win

Bij de Vrien­den­Lo­terij winnen niet alleen deel­ne­mers, maar ook maat­schap­pe­lijke initi­a­tieven die mensen met onvol­doende middelen en moge­lijk­heden een steuntje in de rug geven. Mini­maal 40 procent van de maan­de­lijkse inleg van alle deel­ne­mers gaat naar 46 goede doelen die actief zijn op het gebied van gezond­heid en welzijn en bijna 3.300 clubs, vere­ni­gingen en stich­tingen in Nederland.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.vriendenloterij.nl !

Media: Vrien­den­Lo­terij-ambas­sa­deur Dennis van der Geest verrast Petra uit Eenrum middels een video­ge­sprek met 100.000 euro
© Jurgen Jacob Lodder
Tekst: © VriendenLoterij