Lauwersland Online - Politie lost inbraken en diefstallen in Dokkum en omgeving op

Politie lost inbraken en diefstallen in Dokkum en omgeving op

Met de aanhou­ding van acht verdachten heeft de politie in en rondom Dokkum meer­dere inbraken en dief­stallen opge­lost.

In de periode van januari 2016 tot en met september 2016 werden er tussen de 40 en 80 dief­stallen gepleegd in de kantine van de Voet­bal­ver­e­ni­ging Dokkum. Zes jongeren van 14 tot en met 16 jaar en afkom­stig uit Dokkum, Drachten en Lely­stad, bekenden in het bezit te zijn geweest van de toegangs­sleutel van de kantine en hadden kennis van het alarm­sys­teem. Nadat ze deze uitge­scha­keld hadden, deden ze zich te goed aan snoep en fris­drank en namen geld weg.

Twee jongeren, van 17 en 18 jaar oud en beiden afkom­stig uit Dokkum, worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan inbraken en fiet­sen­dief­stallen. Zo nam het duo in het najaar van 2016 bij sporthal De Trimmer aan de Hard­dra­vers­dijk in Dokkum een fiets weg. De eige­naar van de terug­ge­vonden paars/oranje dames­fiets heeft zich nog niet bij de politie gemeld en zijn fiets staat dan ook nog op hem te wachten.

In september 2016 namen de mannen in Dokkum twee elek­tri­sche fietsen weg die afkom­stig waren van toeristen. De fietsen werden in Dokkum aange­troffen en zijn weer terug bij de recht­ma­tige eige­naren.

In december 2016 nam de 17-jarige in het bijzijn van de 18-jarige een fiets weg bij sporthal De Doel­stien in Dokkum. Ook deze werd terug­ge­vonden en is weer terug bij de recht­ma­tige eige­naar.

In de nacht van 31 december 2016 op 1 januari 2017 maakte het duo zich schuldig aan een inbraak in de voet­bal­kan­tine van de Voet­bal­ver­e­ni­ging Dokkum. Tijdens onder­zoek in de door de daders achter­ge­laten ravage bleek dat de mannen snoep­goed en fris­drank hadden ontvreemd.

De 17-jarige wordt er verder van verdacht zich in februari 2017 schuldig te hebben gemaakt aan een inbraak in de jeugd­soos van Engwierum. Daar ontvreemde hij een geld­be­drag waar hij onder andere sport­kle­ding voor eigen gebruik van kocht. Op 3 april nam de 17-jarige bij een school in Leeu­warden ook nog een schooltas weg waarin een iPad zat. De iPad werd bij de verdachte thuis aange­troffen en is aan de eige­naar terug­ge­geven.

© Politie.nl