Lauwersland Online - Populariteit NVM Open Huizen Dag blijft groot

Populariteit NVM Open Huizen Dag blijft groot

■ Ruim kwart woning­ver­ko­pers heet morgen bezich­ti­gers welkom
■ Open Huizen Dag ideale start­mo­ment om aandacht te gene­reren

Ruim een kwart van de te koop staande woningen in Neder­land opent op zaterdag 1 april de deuren voor vrije bezich­ti­ging. Daarmee kan de half­jaar­lijkse Open Huizen Dag van de Neder­landse Vere­ni­ging van Make­laars en Taxa­teurs in onroe­rende goederen NVM zich weer in een grote belang­stel­ling verheugen.

De NVM Open Huizen Dag is een uitge­lezen moment voor poten­tiële kopers om het huis van hun dromen uit te zoeken. Voor verko­pers is het daar­en­tegen een goed moment om te zien hoe hun huis in de markt ligt. Op de website van funda kunnen mensen zien welke verko­pers meedoen aan de NVM Open Huizen Dag. Belang­stel­lenden kunnen de deel­ne­mende woningen bezoeken tussen 11:00 en 15:00 uur. Dit is geheel vrij­blij­vend en er hoeft dus van tevoren geen afspraak te worden gemaakt.

Deelname leidt tot twee keer snellere verkoop

Van de 83.000 woningen die op dit moment in aanbod staan bij NVM-make­laars, hebben 22.000 eige­naren zich voor de Open Huizen Dag van morgen aange­meld. De NVM is tevreden dat in deze krapper wordende markt nog steeds iets meer dan een kwart van de woning­be­zit­ters gebruik maakt van de laag­drem­pe­lige NVM Open Huizen Dag.

De NVM Open Huizen Dag is een niet meer weg te denken feno­meen in het Neder­landse woning­land­schap. Meedoen blijkt boven­dien een buiten­ge­woon effec­tief middel voor verko­pers om hun huis kwijt te raken. Eigen onder­zoek van de NVM wijst uit dat deel­ne­mers aan de NVM Open Huizen Dagen twee keer zo snel hun woning verkopen als mensen die niet meedoen.

© NVM