Lauwersland Online - Penninga Bike Trends - Grijpskerk

Bij Rijwiel Centrum Penninga zijn ze graag nauw betrokken bij de klant. Ze doen alles voor een goede service en staan open voor vernieu­wing. Met een eigen­tijdse bena­de­ring gaan ze altijd - en samen met u - op zoek naar de beste oplos­sing.

Wist u dat ze uw fiets binnen een straal van 10 kilo­meter vanaf Grijpskerk zonder voor­rij­kosten voor repa­ratie komen ophalen of - indien moge­lijk - zelfs op locatie repa­reren?

Bezoek voor meer infor­matie de website www.rijwielcentrumpenninga.nl !