Wij zien het als een verant­woor­de­lijk­heid om uw online privacy te beschermen als u Lauwersland-Online.nl bezoekt, het contact­for­mu­lier gebruikt of een e-mail naar ons stuurt en dragen er zorg voor dat de persoon­lijke gege­vens die u aan ons verstrekt vertrou­we­lijk zullen worden behan­deld.